Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер саобраћаја (Маст. инж. саобр.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Саобраћајно инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60 

На Факултету техничких наука 1978. год. основан је Саобраћајни одсек, који је касније прерастао у Департман за саобраћај.

Сарадници Департмана за саобраћај израдили су велики број научно-истраживачких студија и развојних пројеката за потребе саобраћајне привреде и непривредних система из области безбедности и регулације саобраћаја, саобраћајница, технологије транспорта, развоја транспортних средстава, менаџмента и логистике предузећа и других области. На Департману за саобраћај перманентно се врше истраживања из области: безбедности саобраћаја, регулације и управљања саобраћајем, експертиза у области саобраћајних незгода, јавног превоза путника и роба и истраживања у области логистике предузећа, поштанског саобраћаја....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Јовановић др Бојан
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Примена дигиталне обраде сигнала у телекомуникацијама31100.004
Телекомуникационе мреже следеће генерације22000.004
Нове технологије и услуге у поштанском саобраћају22000.005
Моделирање и симулације на рачунару22000.005
Стручна пракса00000.002
Изборни предмет 102-31-20-100.005
Модели управљања поштанском мрежом22000.005

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет 1120-11-300.004
Изборни предмет 1222000.004
Студијски истраживачки рад на теоријским основама - мастер рада00070.007
Израда и одбрана мастер рада000010.0015