Predmet: Mehanika (17 - E104)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastMehanika
MultidisciplinarnaDa
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 10.10.2005..


Predmeti kojima je preduslov predmet Mehanika

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Biomehanikadada
Upoznavanje sa osnovnim pojmovima i principima mehanike kao oblasti fizike i fundamentalne tehničke discipline. Savladavanje osnovnih metoda analize i rešavanja tehničkih problema.
Nakon završenog kursa studenti će biti osposobljeni za racionalni pristup problemima klasične mehanike. To podrazumeva formulisanje fizičkog i matematičkog modela, primenu odgovarajućeg matematičkog aparata (diferencijalnog i integralnog računa) za njegovo rešavanje, kao i analizu rezultata u smislu njihovog matematičkog i fizičkog sadržaja. Ova znanja studenti bi trebalo da koriste kao konceptualnu osnovu u drugim tehničkim disciplinama.
Jedinice mere, fizičke veličine i vektori. Pravolinijsko kretanje tačke. Krivolinijsko kretanje tačke. Njutnovi zakoni kretanja. Primena Njutnovih zakona. Rad i kinetička energija. Potencijalna energija i održanje energije. Količina kretanja, impuls i sudar. Rotaciono kretanje krutog tela. Dinamika rotacionog kretanja. Ravnoteža i elastičnost. Osnove mehanike fluida. Gravitacija. Oscilatorno kretanje. Računarske simulacije dinamičkih sistema.
Predavanja obuhvataju teorijske osnove koje se odnose na nastavnu jedinicu i ilustrativne primere. Oslanjajući se na izloženo gradivo, na vežbama se razvijaju metode analize i rešavanja konkretnih problema, što se primenjuje na odabrane primere. Gde god je moguće, problemi mehanike se ilustruju odgovarajućim računarskim simulacijama, ili potkrepljuju video snimcima realnih procesa.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Đukić, Đ., Atanacković, T., Cvetićanin, L.Mehanika2005Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Targ, S.Teorijska mehanika : kratak kurs1983Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Vučić, V., Ivanović D.Fizika I1980Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
H.D. Young, R.A. FreedmanUniversity Physics2011Addison-WesleyEngleski
Grupa autoraPredavanja iz fizike2005Građevinski fakultetSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada20.00
Kolokvijumneda20.00
Kolokvijumneda20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Mađarević dr Damir
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Berecki Armin
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mađarević dr Damir
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mihok Sanja
Docent

Auditorne vežbe