Предмет: Лабораторија из електричних машина (06 - EOS14)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областЕнергетска електроника, машине и погони
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ4
Матичне организационе јединице предмета

Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2009..


Предмети предуслови

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Електричне машине и уређајидада
Основни циљ предмета је стицање знања о основним карактеристикама електричних машина, и начину мерења и испитивања тих карактеристика.
- познавање свих врста електричних машина и њихових основних карактеристика; - познавање начина снимања разиличитих карактеристика електричних машина; - познавање метода и мерне опреме за проверу разиличитих карактеристика и параметара електричних машина.
Увод (Основне врсте испитивања. Испитивања током производње, завршна испитивања. Званичне писмене исправе при испитивању електричних машина. Општи - визуелни преглед машине). Мерење електричних и неелектричних величина (температура, брзина, момент). Стање празног хода, кратког споја, оптерећење код електричних машина. Методе провере загревања и степен искориштења електричних машина. Испитивање асинхроних машина (мерење отпорности изолације намотаја, мерење отпорности проводника намотаја, оглед моторског празног хода, оглед моторског кратког споја, оглед оптерећења - мерење степена корисног дејства, одређивање споље карактеристике у моторском режиму рада, индиректна метода одређивања губитака снаге). Испитивање синхронх машина (оглед генераторског празног хода, оглед генераторског кратког споја, одређивање синхроних реактанси). Испитивање машина једносмерне струје (мерење отпора проводника намотаја, оглед генератосрког празног хода, одређивање губитака и степена корисног дејства индиректном методом). Испитивање трансформатора (мерење отпорности проводника намотаја, оглед загревања, оглед диелектричне издржљивости, провера ознака, хомологости крајева и спрежне групе трофазних трансформатора).
Теоретска предавања са циљем увођења кандидата у проблематику лабораторијских вежбања којима се омогућује самостално извођење лабораторијских вежби. Лабораторијска вежбања где студенти по унапред добијеном задатку самостално приступају испитивању електричних машина. Провера потребних знања пре извођења вежбања. Вежбања се оцењују, а оцена утиче на крајњу оцену из предмета.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Р.WолфИспитивање електричних машина;2000Свеучилиште у ЗагребуСрпски језик
М. ПетровићИспитивање електричних машина2000Академска мисао, БеоградСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Колоквијумдада20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Марчетић др Дарко
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Аџић мр Евгеније
Доцент

Лабораторијске вежбе