Predmet: Primenjena automatizacija u industriji i zgradarstvu (17 - ZC037)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastAutomatika i upravljanje sistemima
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Program predmeta

Program se primenjuje od 09.10.2012..

Upoznavanje studenta sa teorijskim i praktičnim osnovama iz automatizacije u industriji i zgradarstvu.
Stečena znanja mogu se koristiti u rešavanju konkretnih inženjerskih problema, a takođe predstvljaju osnovu za dalje praćenje stručnih predmeta.
Struktura proizvodnog procesa, senzori i merenja u industriji (protok, nivo, pritisak, položaj, pozicija i brzina, vlažnost i pH vrednost, sila, temperatura i količina toplote), izvršni organi (jednosmerni pogoni, asinhroni motori, koračni motori, cilindri, grejači, spojnice), ON/OFF regulacija, PID regulatori, A/D i D/A konverzija, digitalni PID, računarski upravljački sistemi, PLC uređaji, visoko pouzdani sistemi, struktura CSNU-a u poslovnim i i javnim objektima (BMS), upravljanje termo-tehničkim instalacijama u poslovnim i javnim objektima.
Predavanja; Računske (N), laboratorijske (L), računarske (C) i računarsko-laboratorijske (CL) vežbe; Konsultacije. Deo gradiva koji čini logičku celinu može da se polaže u vidu kolokvijuma. Kolokvijum i ispit su usmeni i pismeni. Kolokvijum i pismeni deo ispita se polažu u pismenoj formi, dok se usmeni deo ipista polaže usmeno. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha iz kolokvijuma, računarsko-laboratorijskih vežbi pismenog i usmenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Astrom, K.J., Wittenmark, B.Computer Controlled Systems1984Prentice Hall, Englewood CliffsEngleski
W. Stoecker, P. StoeckerStoecker, Microcomputer Control of Thermal and Mechanical Systems1998Chapman & HallEngleski
J. LoveProces Automation Handbook- A Guide to Theory and Practice2007SpringerEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Praktični deo ispita - zadacineda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Čongradac dr Velimir
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ristić dr Aleksandar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Stanišić dr Darko
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Stanišić dr Darko
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Stanišić dr Darko
Vanredni profesor

Računarske vežbe