Предмет: Моделирање и симулација система (17 - E232)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областАутоматика и управљање системима
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ8
Матичне организационе јединице предмета

Одсек за аутоматику, геоматику и управљање системима
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Овладавање студента теоријским и практичним основама моделирања и симулације система.
Стечена знања могу се користити у решавању конкретних инжењерских проблема, а такође предстваљају основу за даље праћење стручних предмета.
Основе моделирања и симулације (циљеви, елементи, теорија, класификације, процеси, …). Математички модели (временски континуални и временски дискретни модели, линеарни и нелинеарни модели, линеаризација …). Моделирање физичких система (механички, термички, системи са флуидима, електрични и електро-механички системи, аналогије величина и параметара). Симулација система описаног математичким моделом (аналитичка израчунавања, нумерички поступци, симулациони језици и софтвер, …). Симулација редова чекања. Идентификација система (параметарска идентификација). Основе моделирања система заснованог на машинском учењу (вештачке неуронске мреже).
Предавања; Нумеричко-рачунске вежбе; Рачунарске вежбе. Консултације. Испит је писмени и усмени. Писмени испит се састоји од најмање четири задатака, да би се испит положио сваки задатак се мора урадити са бар 50% успешности. Градиво се може поделити на два колоквијума. Усмени испит се полаже се према списку испитних питања. Колоквијуми, тестови и писмени део испита су писмени. Писмени део је елиминаторан. Оцена испита се формира на основу успеха из писменог (или колоквијума), задатака са вежби, теста и усменог дела испита.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Moore, H.MATLAB for Engineers2015Pearson International, BostonЕнглески
Duane Hanselman, Bruce Littlefield Mastering MATLAB 6 - A Comprehensive Tutorial and Reference 2001 Prantice Hall, ISBN: 0-13-019468-9 Енглески
Close, C.M., Frederick, D.K., Newell, J.C.Modeling and Analysis of Dynamic Systems2001John Wiley & Sons, New YorkЕнглески
Ердељан, А., Чапко, Д.Моделовање и симулација система са примерима2015Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Чапко, Д., Вукмировић, С., Бојанић, Д.Одабрана поглавља из моделирања и симулације система у Матлаб-у2016Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Сложени облици вежбидада5.00
Сложени облици вежбидада5.00
Сложени облици вежбидада5.00
Сложени облици вежбидада5.00
Тестдада10.00
Колоквијумнене20.00
Колоквијумнене20.00
Усмени део испитанеда30.00
Практични део испита - задацинеда40.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Ердељан др Александар
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Чонградац др Велимир
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Вукмировић др Срђан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Чонградац др Велимир
Редовни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Драгутиновић Ђорђе
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Ињац Милица
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Кичић Александар
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Арсеновић Јована
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Драгутиновић Ђорђе
Асистент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Бугарски др Владимир
Доцент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Голић Анастасија
Сарадник у настави

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Његован Сава
Асистент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Јорговановић Бојан
Асистент

Рачунарске вежбе