Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer biomedicinskog inženjerstva (Mast. inž. biomed. inženj.)


Obrazovno polje
Interdisciplinarno


Naučno-stručne oblasti
Biomedicinsko inženjerstvo: Tehničke nauke; Medicinske nauke


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60 

Ranije se na Biomedicinsko inženjerstvo gledalo kao na inženjerstvo primenjeno u medicini, međutim danas se taj pojam definiše kao razvoj, proširenja i primena inženjerskih nauka u svrhu boljeg razumevanja fiziologije i patofiziologije, kao i dijagnoza i tretmana kod povreda i bolesti. Krajnji cilj te nove oblasti je opšte poboljšanje uslova života. Proteini, ćelije, tkiva i organi pokazuju neobičan spektar materijalnih svojstava i strukture koji pokriva širok opseg različitih funkcija. Proučavanje složenosti formi i multifunkcionalnosti u ljudskom telu predstavlja izazov i za lekare i inženjere jer su nova dostignuća u medicini i razvoj inženjerstva uvek išli zajedno....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Jorgovanović dr Nikola
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Klinička medicina za inženjere60000.006
Izborni predmet 132200.007
Izborni predmet 232200.007
Izborni predmet 332200.007
Stručna praksa00003.003

Godina: 1, Semestar: Letnji

Izborni predmet 430-21-200.006
Izborni predmet 532200.007
Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama diplomskog master rada00090.009
Izrada i odbrana diplomskog-master rada00008.008