Predmet: Hemijski fenomeni u inženjerstvu (17 - Z600)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Program predmeta

Program se primenjuje od 05.11.2012..

Upoznavanje studenata tehničkih struka sa osnovama i zakonitostima hemijskih fenomena i principa iz oblasti opšte, neorganske i organske hemije.
Nakon odslušanog kursa i položenog ispita, student će moći da: Definiše i primeni fundamentalne hemijske principe koji omogućavaju razumevanje velikog broja hemijskih procesa i fenomena reagovanja značajnih za oblast Upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara.
Osnovni hemijski zakoni. Struktura čistih supstanci. Periodičnost osobina elemenata u PSE. Hemijska veza. Tipovi međumolekulskih interakcija. Disperzni sistemi. Rastvori. Tipovi i karakterizacija neorganskih jedinjenja. Toksikologija neorganskih materija. Oksido – redukcija. Brzina hemijske reakcije. Katalizatori. Hemijska ravnoteža. Procesi sagorevanja. Tipovi i karakterizacija organskih jedinjenja. Toksilologija organskih jedinjenja. Koordinaciona jedinjenja. Elementi glavnih grupa PSE, jedinjenja i hemijska reagovanja: vodonik, IA i IIA grupa; IIIA i IVA grupa; VA i VIA grupa; VIIA grupa. Elementi sporednih grupa PSE, jedinjenja i hemijska reagovanja: IB grupa: Cu, Ag, Au; IIB grupa: Zn, Cd, Hg; VIB grupa: Cr, Mo, W i VIIB: Mn i trijada gvožđa: Fe, Co, Ni. Načini štetnih dejstava hemijskih jedinjenja. Direktno dejstvo toksičnih organskih i neorganskih jedinjenja. Indirektno štetno dejstvo organskih i neorganskih jedinjenja. Zapaljivost i eksplozivnost organskih i neorganskih jedinjenja. Eksplozivna atmosfera.
Predavanja. Laboratorijske i računske vežbe. Konsultacije, zajedničke i individualne. Tokom semestra studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima, laboratorijskim i računskim vežbama. Nakon uspešno realizovanih predispitnih obaveza, studenti izlaze na završni ispit koji se polaže u pismenoj (računski deo) i u usmenoj formi (teorijski deo). Pismeni deo ispita može se polagati kroz formu dva kolokvijuma.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Radonić, J., Turk Sekulić, M., Vojinović-Miloradov, M.Tehnička hemija, skripta2010Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Grupa autoraHemijski fenomeni u inženjerstvu : praktikum za realizaciju vežbi na studijskim  programima Mašinstvo i Čiste energetske tehnologije 2018Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Arsenijević S.Opšta i neorganska hemija1998Naučna knjiga, Beograd,Srpski jezik
Vollhardt, P., Schore, N.Organska hemija2004Data Status, BeogradSrpski jezik
Monk, P.Maths for Chemistry2006Oxford University Press, New YorkEngleski
Perišić-Janjić N., Đaković-Sekulić T., Gadžurić S.Opšta hemija2008Prirodno-matematički fakultet, Novi SadSrpski jezik
Milić, N., Milošević, N.Neorganska hemija2017Medicinski fakultet, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Radonić dr Jelena
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Turk-Sekulić dr Maja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Stošić dr Milena
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Dmitrašinović Sonja
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe