Prof. Milan Trifković


Missing picture!

Milan Trifković

Full Professor


Telephone063 628 952
E-mail
Academic titleFull Professor
Employee's biography not found!
Associate Professor
01.10.2013.
Historical data about the employee's membership not found!
TitleIn institution

Bachelor's thesis

Geodesy Engineering

Faculty of Civil Engineering

1990

Magister thesis

Geodesy Engineering

Faculty of Civil Engineering

1993

PhD thesis

Geodesy Engineering

Faculty of Civil Engineering

2000

Criterium of productionDescription
() Report from the international meeting printed in its entiretyTrifković,M. Kuburić,M.: Uloga katastra u planiranju i izgradnji gradskog područja, Međunarodna konferencija 2006, Savremeni problemi u građevinarstvu, Građevinski fakultet Subotica
() Monograph of the national importance, monographic edition,Trifković.M. Razvoj modernog katastra u Srbiji, Monografija: 100 godina građevinarstva u Srbiji, Beograd, 2002.
() Report from the meeting of the national importance printed in its entiretyTrifković,M Kostić-Milanović A.: Uloga katastra u planiranju i izgradnji gradskog područja, Simpozijum: Nadzor nad građenjem i tehnički pregled objekata, Aranđelovac, 2002.
() Report from the meeting of the national importance printed in its entiretyTrifković,M. Savanović,R. Trifković,M.:Aktuelno stanje u katastru Srbije - problemi legalizacije, Simpozijum: Procedure i problematike izgradnje objekata, Aranđelovac, 2003.
() Report from the meeting of the national importance printed in its entiretyTrifković,M., Kuburić,M.:Održavanje katastra vodova u urbanim sredinama, Simpozijum: Procedure i problematike izgradnje objekata, Vrnjačka Banja,2006.
() Report from the meeting of the national importance printed in its entiretyTrifković,M. Krstajić,M. Simanović,M. Primena novih tehnologija u geodeziji kod projektovanja dalekovoda, Simpozijum elektroprivrede, Teslić, 2002
() Report from the meeting of the national importance printed in extractsTrifković,M Kostić-Milanović A.: Legalizacija bespravno izgrađenih objekata - geodetski aspekt, Simpozijum: Nadzor nad građenjem i tehnički pregled objekata, Aranđelovac, 1999.
() Research published in the international journalTosa Ninkov, Miro Govedarica, Milan Trifkovic: One Method of Renewal of Stereographics Survey Data in Coka Municipality; Geodetski list : glasilo Hrvatskoga geodetskog društva. 68(88) (2011), 4; (IF 2010 0.038)
() Report from the international meeting printed in its entirety2D geodetske mreže za osmatranje brana i akumulacija - teorija i praksa u Srbiji, Međunarodni simpozijum o zemljotresnom inženjerstvu i inžinjerskoj seizmologiji, Banja Luka, 2009.str 171-180, ISBN 978-99955-630-3-5, M33
() Report from the international meeting printed in its entiretyMogućnosti korišćenja 2D geodetskih mreže za utvrđivanje seizmičkih pojava, Međunarodni simpozijum o zemljotresnom inženjerstvu i inžinjerskoj seizmologiji, Banja Luka, 2009, str 273 - 280, ISBN 978-99955-630-4-2, M33.
() Research published in the leading journal of the national importancePrimena geodezije u istraživanju uticaja seizmičkih procesa na tlo i inženjerske strukture, Časopis; Izgradnja br. 9-10, Beograd, 201, M51
() Research published in the leading journal of the national importanceZajedničko geodetsko osmatranje velikih brana i akumulacija, Časopis: Materijali i konstrukcije, Beograd, 2010, str 33 - 41, M51
() Research published in the leading journal of the national importanceInformatički menadžment geoinformacionih sistema, Časopis: Arhitektura i urbanizam, Beograd, 2010, M51
() Research published in the leading journal of the national importancePrimena geodezije za utvrđivanje seizmičkih pojava, Časopis: Izgradnja br. 3-4, Beograd, 2010, str 185 – 188, M51
() Research published in the leading journal of the national importanceRelacione i dimenzionalne baze podataka kod geoinformacionih sistema, Časopis: Izgradnja br. 7-8, Beograd, 2010, M51
() Research published in the journal of the national importanceInfrastruktura prostornih podataka i kartografija, Tehnika – Naše građevinarstvo, Beograd, 2010, (recenzirano i pripremljeno za štampu, M52
() Report from the meeting of the national importance printed in its entiretyOdređivanje zapremina otkopanih masa, Savetovanje: Nove tehnologije i dostignuća u rudarstvu i geologiji, Trebinje, 2007, str115 - 124,. M63
() Prototype, new methods, software, standardized and certified instrumentGEOSOFT D_MAP – ZW CAD, 2009, Softver za izradu i održavanje digitalnih geodetskih planova, M85
() Prototype, new methods, software, standardized and certified instrumentD_MAP_KOMAS, 2009, Softver za automatizovanu nadelu i uvođenje učesnika u posed u postupku komasacije, Geoplan Novi sad M85
TitleScientific areaHigher education institutionElection date
Full ProfessorGeodezijaUniversity of Novi Sad01.10.2015.
Associate ProfessorGeodezijaFaculty of Civil Engineering Subotica07.11.2010.
Assistant ProfessorGeodezijaFaculty of Civil Engineering Subotica01.01.2005.