Програм подршке привреди


30.01.2013. - 00:00
Департман за производно машинство има 500 пројеката реализованих у директној сарадњи са привредом:
• Пројектовање комплетних фабрика, односно погона из области производног машинства;
• Освајање технологије израде нових производа;
• Ревитализација постојећих технологија и опреме;
• Развој и примена савремених програмских пакета за пројектовање;
• Управљање и унапређивање производних процеса са становишта квалитета;
• Услуге контроле квалитета;
• Испитивања карактеристика материјала;
• Експертизе везане за конкретне проблеме у производњи, хаварије машина и сл;
• Вештачења за потребе суда и привредних организација.