Predmet: Tehnologije i alati u mašinskom učenju (22 - EAI003)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 15.09.2020..

Osposobljavanje studenta za praktičnu primenu tehnika, metoda i alata za odgovarajuće procese rada u mašinskom učenju (Machine Learning Workflows).
Student je upoznat sa procesima rada u mašinskom učenju (Machine Learning Workflows). Student je obučen da kreira procese rada mašinskog učenja i da upotrebljava odgovarajuće tehnike, okruženja i alate za njihovu podršku.
Akcenat predmeta je na novoj paradigmi u razvoju softvera u kojoj se problemi rešavaju pomoću mašinskog učenja i gde je akcenat na formiranju skupa podataka, umesto na pisanju softverskog koda (Software 2.0). Predmet će predstaviti alate i okruženja za podršku sledećih procesa rada u mašinskom učenju (Machine Learning Workflows): (1) Prikupljanje zahteva (2) Prikupljanje podataka (3) Čišćenje podataka (4) Označavanje podataka (5) Inženjering karakteristika (6) Treniranje modela (7) Evaluacija modela (8) Primena modela (9) Monitoring modela. Automatizovana, procesno-orijentisana (DataOps) metodologija za poboljšanje kvaliteta i minimizaciju trajanja ciklusa analize podataka. Primena modela mašinskog učenja u BigData scenarijima. Računarske i laboratorijske vežbe koje prate ovaj kurs su osmišljene na takav način da kroz praktičan rad sa postojećim softverskim alatima za trening standardnih prediktivnih modela mašinkog i dubokog učenja (Scikit-Learn, Keras/TensorFlow ), praktično primene teorijske koncepte koji će biti obrađivani na predavanjima. Neizostavni deo predmeta je samostalni studentski projekat, gde je ideja da student samostalno, uz konsultacije sa predavačima, odabere problem iz oblasti mašinskog učenja na kome će demonstrirati celokupan proces rada u mašinskom učenju. Po završetku projekta, student prezentuje svoje istraživanje u okviru izveštaja.
Predavanja se izvode uz prateće prezentacije. Praćena su računarskim vežbama koje će se oslanjati na programski jezik Python i druga odgovarajuća programska okruženja. Aktivno učenje kroz projekat i istraživanje relevantnih naučnih publikacija uz redovne konsultacije. Rad na realnim problemima iz oblasti mašinskog učenja
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Andriy BurkovMachine Learning Engineer2020True Positive Inc.Engleski
Aurelien GeronHands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and Tensorflow, 2nd Edition2019O'Reilly Media Inc.Engleski
Ian H. Witten, Eibe Frank, Mark A. HallData Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques2011ElsevierEngleski
Hannes Hapke and Catherine NelsonBuilding Machine Learning Pipelines2020O‘Reilly Media, Inc.Engleski
David Sweenor, Steven Hillion, Dev Kannabiran, Thomas Hill and Michael O‘ConnelML Ops: Operationalizing Data Science2020O‘Reilly Media, Inc.Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Domaći zadatakdada20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kovačević dr Aleksandar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Slivka dr Jelena
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vrbaški Dunja
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Vidaković Dragan
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Grujić Glorija-Katarina
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Prokić Simona
Asistent

Računarske vežbe