Мастер академске студије / Инжењерство третмана и заштите вода - ТЕМПУС
Инжењерство третмана и заштите вода - ТЕМПУС

 Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер третмана и заштите вода (Маст. инж. трет. и зашт. вод.)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Третман и заштита вода: Техничко-технолошке науке; Природно-математичке науке


Трајање (год/сем)
2 / 4


Укупан број ЕСПБ бодова
120


Факултет Техничких наука је у сарадњи са Универзитетом у Фиренци (Университа дегли студи Фирензе – Сцуола ди Ингегнериа) и Универзитетом у Скопљу (Универзитет Св. Кирил и Методиј - Интердисциплинарне студије за Инжењерство животне средине и ресурса) у склопу Темпус ДЕРЕЛ пројекта акредитовао студијски програм “Инжењерство третмана и заштите вода”.
Ове школске године се уписује трећа генерација студената мастер програма. ...
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Турк-Секулић др Маја
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Изборна позиција 131-20-102.009
Изборна позиција 222000.005
Изборна позиција 322000.005
Изборна позиција 4320-100.00-1.008
Технолошки процеси у контроли квалитета вода32000.008

Година: 1, Семестар: Летњи

Управљање системима у заштити животне средине23000.005
Пројектовање и одржавање система контроле квалитета у области ИЗЖС00000.004
Технологије обновљивих извора енергије22000.006
Хидротехнички објекти и системи22100.006
Управљање чврстим отпадом22000.004

Година: 2, Семестар: Зимски

Изборна позиција 120-20-200.004
Пројектовање процеса третмана воде за пиће32001.005
Инжењерство одрживе пољопривреде30201.005
Управљање речним басенима32001.005
Изборни позиција 222000.004
Стручна пракса00000.003

Година: 2, Семестар: Летњи

Пројектовање процеса третмана отпадних вода32000.005
Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада000150.0014
Израда и одбрана мастер рада00007.0015