Predmet: Primena energetske elektronike u EES-u (06 - DE113)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB13
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2008..

Cilj predmeta je da se studentu predstave napredna znanja iz FACTS sistema i njihove interakcije sa problemima kvaliteta elektricneenergije. Razmatrace se moderni algoritmi upravljanja i korišcenja digitalnih mikroprocesorskih uredjaja u radu elektro-energetskog sistema(EES),kao i univerzalni uredjaji, koji obezbedjuju fleksibilnost prenosnog sistema i znacajno doprinose poboljšanju kvaliteta elektricne energije i ukupnograda EES-a.
Ishod predmeta je ovladavanje poslednjim svetskim saznanjima, koji omogucuju projektovanje, analizu rada, konstrukciju i naucne doprinose razvojui unapre?enju FACTS ure?aja sa aspekta kvaliteta elektricne energije i pripadajucih upravljackih algoritama za razne realne situacije uelektro-energetskom sistemu.
Sistematizacija uredjaja energetske elektronike u EES-u (Back-to-Back pretvarači, FACTS uredjaji) primenjenih u EES-u. Metode i algoritmi upravljanja pretvaračima. Uticaj na kvalitet električne energije - pozitivni i negativni uticaji. Standardi kvaliteta. Univerzalni uredjaji. Uporedna analiza i procena ekonomske opravdanosti. Nova rešenja. Deo nastave na predmetu se odvija kroz samostalni studijski istraživacki rad u oblasti primene energetske elektronike u EES-u i uticaja na kvaliteta električne energije. Studijski istraživački rad obuhvata aktivno praćenje primarnih naučnih izvora, organizaciju i izvodjenje eksperimenata i statističku obradu podataka, numeričke simulacije, pisanje rada iz uže naučno nastavne oblasti, kojoj pripada tema doktorske disertacije.
Metode nastave su predavanja za teoretske postavke, konsultacije i vežbe korišcenjem matematickog modelovanja i racunarskih simulacija. Studijskiistraživacki rad.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
E. Acha, V. Agelidis, O.Anaya-Lara, T. MillerPower Electronic Control in Electrical Systems2002Butterworth-HeinemannEngleski
E.Acha, C.Esquivel, H.Perez, C.CamachoFACTS Modelling and Simulation in Power Network2004John Wiley & SonsEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Seminarski raddada70.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Katić Vladimir

Predavanja
Nedostaje slika

Ivanović dr Zoran
Vanredni profesor

Predavanja