Подаци о звању
НазивДипломирани инжењер архитектуре (Дипл. инж. арх.)
Научно пољеТехничко-технолошке науке
Група научних областиАрхитектура
Ниво студијаОсновне академске студије
Студијски програми на којима се стиче звање
ОзнакаНазивЈезикДужина студијаТрајањеУкупно ЕСПБ
A00АрхитектураСрпски језик48240