Предмет: Докторска дисертација-Елаборат (17 - DGII55)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областГеоинформатика
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ10
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2018..

Стицање знања о начину, структури и форми писања елабората дисертације након извршених анализа и других активности које су изведене у оквиру задате теме докторске дисертације. Израдом докторске дисертације студенти стичу научно искуство за креативан рад, писање радова у оквиру којих је потребно описати проблематику, спроведене методе и поступке и резултате до којих се дошло, као и да даје нов научни допринос развоју науке и примени своја научна истраживања у пракси. Поред тога, циљ израде и одбране докторске дисертације је развијање способности код студената да резултате самосталног рада припреме у погодној форми јавно презентује, као и да одговарају на примедбе и питања у вези задате теме.
Осопособљавање студената за систематски приступ у решавању задатих проблема, спровођење анализа, примену стечених и прихватању знања из других области у циљу изналажења креативног решења задатог проблема. Самостално изучавајући и решавајући задатке из области задате теме, студенти стичу нова научна знања о комплексности и сложености проблема из области њихове струке. Израдом докторске дисертације студенти стичу одредјена искуства која могу применити у пракси приликом решавања проблема из области њихове струке.
Формира се појединачно у складу са потребама и облашћу која је обухваћена задатом темом докторске дисертације. Студент у договору са ментором сачињава докторску дисертацију у писаној форму у складу са предвидјеним правилима Факултета техничких наука. Студент припрема писану докторску дисертацију у договору са ментором и у складу са предвидјеним правилима и поступцима.
Током израде докторске дисертације, студент консултује ментора, а по потреби и друге професоре који се баве облашћу која је тема докторске дисертације. Студент сацињава докторску дисертацију и након добијања сагласности од стране комисије за оцену и одбрану, укоричене примерке доставља комисији.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
разлицити ауториМонографије и науцни радови2019
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрана докторске дисертацијенеда50.00
Израда докторске дисертацијенеда50.00
Тренутно нема података о извођачима наставе!