Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер геодезије (Дипл. инж. геодез.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Геодетско инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

У оквиру студијског модула Геодезија и геоинформатика студент стиче теоретска и практична знања из области одређивања облика и димензија земље, из области дефинисања и коришћења референтних оквира за представу земљине површине у свакодневној пракси, из области картографских знања, знања у презентацији земљине површине коришћењем савремених геоинформационих технологија и система и знања у примени савремених технологија као што су ласерско скенирање терена, примене различитих сензорских платформи у премеру, сателитских платформи, коришћењу GPS технологије, фотограметрије, даљинске детекције и визуелизације простора....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Булатовић др Владимир
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Рачунарски практикум2011.004
Алгебра4202.008
Увод у геодезију2200.004
Физика2020.005
Изборни предмет 11-2200.004
Изборни страни језик 13000.003

Година: 1, Семестар: Летњи

Математичка анализа 14202.008
Геодезија 12111.006
Основе геонаука2100.003
Технике геодетских мерења2200.004
Увод у информационе технологије у геоматици2021.006
Изборни предмет 220-200.002
Изборни страни језик3000.003

Година: 2, Семестар: Зимски

Математичка анализа 23300.007
Геодезија 22111.005
Општа картографија2020.004
Информациони системи и базе података2020.004
Системи и сигнали у геоматици2020.005
Изборни предмет 32200.00-1.005

Година: 2, Семестар: Летњи

Рачун изравнања2022.006
Геоинформатика2020.004
Вероватноћа и математичка статистика2200.004
Системи аутоматског управљања у геоматици3212.008
Основе GNSS технологије2020.004
Фотограметрија2020.004

Година: 3, Семестар: Зимски

Инжењерска геодезија2202.006
Моделирање и симулација система 12020.004
Дигитални модели терена2030.006
Геоинформациони системи2020.004
Нумерички алгоритми и нумерички софтвер2011.004
Изборни предмет 420-30-20.00-1.006

Година: 3, Семестар: Летњи

Методе оптимизације3102.006
Комасација2101.004
Инжењерска геодезија 23210.006
Дистрибуирани системи у геоматици2110.004
Катастар2201.005
Изборни предмет 5220-20.005

Година: 4, Семестар: Зимски

Детекција објеката подземне инфраструктуре3030.006
Увод у даљинску детекцију и рачунарску обраду слике3030.006
Изборни предмет 62-3020.005
Изборни предмет 73020.006
Изборни предмет 830-11-20.00-1.005
Стручна пракса- пројекат0003.003

Година: 4, Семестар: Летњи

Виша геодезија3030.005
Интегрисани системи премера3021.005
Изборни предмет 92-30-20-20.004
Завршни - бечелор рад0009.0015