Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер геодезије (Маст. инж. геодез.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Геодетско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60 

У оквиру студијског модула Геодезија и геоматика студент стиче теоретска и практична знања из области одређивања облика и димензија земље, из области дефинисања и коришћења референтних оквира за представу земљине површине у свакодневној пракси, из области картографских знања, знања у презентацији земљине површине коришћењем савремених геоинформационих технологија и система и знања у примени савремених технологија као што су ласерско скенирање терена, примене различитих сензорских платформи у премеру, сателитских платформи, коришћењу GPS технологије, фотограметрије, даљинске детекције и визуелизације простора. У оквиру студијске групе Геодезија акценат је стављен на примене савремених техника геодетског премера земљине површине, а у оквиру студијске групе Геоинформатика на оспособљавању студената за пројектовање, развој, и коришћење савремених геоинформационих и система у области геодезије и геоматике, са нагласком на системе базиране на Интернет технологијама....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Говедарица др Миро
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Методе прецизних геодетских мерења и обраде података30300.006
Визуализација геопросторних података30300.006
Изборни предмет 130-30-300.006
Изборни предмет 230-30-300.006
Изборни предмет 330300.006

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет 430200.005
Изборни предмет 530200.005
Стручна пракса- пројекат00006.005
Мастер рад - студијски истраживачки рад000100.0010
Мастер рад - израда и одбрана00004.005