Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer elektrotehnike i računarstva (Mast. inž. elektr. i računar.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60


 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Fleksibilna i organska elektronika21100.005
Integrisana kola za komunikacione sisteme30200.006
Stručna praksa - zimski00006.004
Izborni predmet 130200.006
Izborni predmet 221100.004
Izborni predmet 320-11-200.005

Godina: 1, Semestar: Letnji

Izborni predmet 420-11-200.006
Razvoj softvera za embeded operativne sisteme20300.007
Master rad - studijski istraživački rad000120.0012
Master rad - izrada i odbrana00004.005
 Dokumenta