проф. др Миљана Прица


Недостаје слика

др Миљана Прица

Редовни професор


Телефон021/485-2631
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 129B

Дипломирала је 1999. године. Магистарски рад одбранила је 2003. године. У периоду 1999-2003. радила је као асистент приправник на Факултету техничких наука у Новом Саду, а у децембру 2003. године изабрана је у звање асистента на Департману за Графичко инжењерство и дизајн. Докторску дисертацију одбранила је 2009. године. Од 2009. године запослена је као доцент, а од 2014. године као ванредни професор на Департману за Графичко инжењерство и дизајн.
Коаутор је преко 20 радова у међународним часописима и преко 60 радова на домаћим и међународним конференцијама. Такође, коаутор је два техничка решења а учествовала и у неколико комисија за одбрану докторских дисертација.
Ментор је преко 40 радова на основним и мастер академским студијама на Департману за Графичко инжењерство и дизајн.
Активно учествује у неколико домаћих и међународних пројеката.

Редовни професор
01.12.2019.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент02.07.2009.01.11.2014.Департман за графичко инжењерство и дизајн
Асистент са докторатом05.03.2009.01.06.2009.Департман за графичко инжењерство и дизајн
Асистент са магистратуром01.12.2003.01.03.2009.Департман за графичко инжењерство и дизајн
Ванредни професор01.12.2014.Катедра за графичко инжењерство и дизајн
НазивУ Установи
Загађење ваздуха сумпор-диоксидом и могућност његовог уклањања сорбентима на бази калцијума

Диплома

Хемијске науке

Природно-математички факултет

1999

Расподела неких опасних материјала у системима седимент - вода на локалитету Ратно острво у Новом Саду

Магистратура

Хемијске науке

Природно-математички факултет

2003

Ефекти примене различитих поступака ремедијације на имобилизацију тешких метала у седименту

Докторат

Хемијске науке

Природно-математички факултет

2009

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиKecić V., Kerkez Đ., Prica M., Lužanin O., Bečelić-Tomin M., Tomašević Pilipović D., Dalmacija B.: Optimization of azo printing dye removal with oak leaves-nZVI/H2O2 system using statistically designed experiment, Journal of Cleaner Production, 2018, Vol. 202, pp. 65-80, ISSN 0959-6526
(М21) Рад у врхунском међународном часописуAdamović S., Prica M., Dalmacija B., Kragulj Isakovski M., Kerkez Đ., Rapajić S., Adamović D.: Measurement of copper deposition by electrocoagulation/flotation from waste printing developer, Measurement, 2019, Vol. 131, pp. 288-299, ISSN 0263-2241
(М21) Рад у врхунском међународном часописуPrica M., Adamović (Majkić) S., Dalmacija B., Rajić Lj., Tričković J., Rapajić S., Bečelić-Tomin M.: The electrocoagulation/flotation study: The removal of heavy metals from the waste fountain solution, Process Safety and Environmental Protection, 2015, Vol. 94, pp. 262-273, ISSN 0957-5820
(М21) Рад у врхунском међународном часописуAdamović (Majkić) S., Prica M., Dalmacija B., Rapajić S., Novaković D., Pavlović Ž., Maletić S.: Feasibility of electrocoagulation/flotation treatment of waste offset printing developer based on the response surface analysis, Arabian Journal of Chemistry, 2016, Vol. 9, No 1, pp. 152-162, ISSN 1878-5352, UDK: DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.arabjc.2015.03.018
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBečelić-Tomin M., Dalmacija B., Rajić Lj., Tomašević Pilipović D., Kerkez Đ., Watson M., Prica M.: Degradation of Anthraquinone Dye Reactive Blue 4 in Pyrite Ash Catalyzed Fenton Reaction, Scientific World Journal, 2014, ISSN 1537-744X
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKerkez Đ., Tomašević Pilipović D., Kozma G., Bečelić-Tomin M., Prica M., Rončević S., Kukovecz Á., Dalmacija B., Kónya Z.: Three different clay-supported nanoscale zero-valent iron materials for industrial azo dye degradation: A comparative study, DOI:10.1016/j.jtice.2014.04.019, Journal of Taiwan Institute of Chemical Engineers, 2014, ISSN 1876-1070
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKrčmar D., Dalmacija M., Dalmacija B., Prica M., Tričković J., Karlović E.: Evaluating the necessity for thermal treatment in clay-based metal immobilization techniques as an environmentally acceptable sediment remediation process, Journal of Soils and Sediments, 2013, Vol. 13, No 7, pp. 1318-1326, ISSN 1439-0108
(М21) Рад у врхунском међународном часописуTomašević D., Dalmacija M., Prica M., Dalmacija B., Kerkez Đ., Bečelić-Tomin M., Rončević S.: Use of fly ash for remediation of metals polluted sediment-Green remediation, Chemosphere, 2013, Vol. 92, No 11, pp. 1490-1497, ISSN 0045-6535
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMolnar Jazić J., Agbaba J., Dalmacija B., Rončević S., Prica M., Tubić (rođ. Aleksić) A.: Influence of pH and ozone dose on the content and structure of haloacetic acid precursors in groundwater, Environmental Science and Pollution Research, 2012, Vol. 19, pp. 3079-3088, ISSN 0944-1344
(М21) Рад у врхунском међународном часописуVelimirović M., Prica M., Dalmacija B., Rončević S., Dalmacija M., Bečelić-Tomin M., Tričković J.: Characterisation, Availability, and Risk Assessment of the Metals in Sediment after Aging, Water Air and Soil Pollution, 2011, Vol. 214, No 1-4, pp. 219-229, ISSN 0049-6979
(М21) Рад у врхунском међународном часописуDalmacija M., Prica M., Dalmacija B., Rončević S., Klašnja M.: Quantifying the environmental impact of As and Cr in stabilized/solidified materials, Science of the Total Environment, 2011, Vol. 412, pp. 366-374, ISSN 0048-9697
(М21) Рад у врхунском међународном часописуDalmacija M., Prica M., Dalmacija B., Rončević S., Rajić Lj.: Correlation between the Results of Sequential Extraction and Effectiveness of Immobilization Treatment of Lead- and Cadmium-Contaminated Sediment, Scientific World Journal, 2010, Vol. 10, pp. 1-19, ISSN 1537-744X
(М21) Рад у врхунском међународном часописуPrica M., Dalmacija B., Dalmacija M., Agbaba J., Krčmar D., Tričković J., Karlović E.: Changes in metal availability during sediment oxidation and the correlation with the immobilization potential, Ecotoxicology and Environmental Safety, 2010, Vol. 73, No 6, pp. 1370-1377, ISSN 0147-6513
(М21) Рад у врхунском међународном часописуPrica M., Dalmacija B., Rončević S., Krčmar D., Bečelić-Tomin M.: A comparison of sediment quality results with acid volatile sulfide (AVS) and simultaneously extracted metals (SEM) ratio in Vojvodina (Serbia) sediments, Science of the Total Environment, 2008, No 2-3, pp. 235-244, ISSN 0048-9697
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKarlović E., Dalmacija B., Tamaš Z., Prica M., Ranogajec J.: Preliminary Evaluation of Galvanic Sludge Immobilization in Clay-based Matrix as an Environmentally Safe Process, Journal of Environmental Science and Health, Part A, 2008, Vol. 43, No 5, pp. 1-10, ISSN 1093-4529
(М23) Рад у међународном часописуKrčmar D., Dalmacija B., Rajić Lj., Prica M., Varga N., Bečelić-Tomin M., Kerkez Đ.: Influence of electric field operation modes on nickel migration during electrokinetic treatment, DOI 10.1080/15320383.2016.1088508, Soil and Sediment Contamination, 2015, ISSN 1532-0383
(М23) Рад у међународном часописуTričković J., Ivančev-Tumbas I., Kragulj Isakovski M., Prica M., Krčmar D., Nikolić A., Dalmacija B.: Lindane sorption and desorption behaviour on sediment organic matter, Journal of the Serbian Chemical Society, 2013, Vol. 78, No 6, pp. 883-895, ISSN 0352-5139
(М23) Рад у међународном часописуKrčmar D., Prica M., Dalmacija B., Watson M., Tričković J., Rajić Lj., Tamaš Z.: Correlation of different pollution criteria in the assessment of metal sediment pollution, Journal of Environmental Science and Health, Part A, 2013, Vol. 48, No 4, pp. 380-393, ISSN 1093-4529
(М23) Рад у међународном часописуPrica M., Dalmacija M., Dalmacija B., Tričković J., Maletić S.: The use of cardboard factory sludge in the remediation of zinc contaminated sediment, Journal of the Serbian Chemical Society, 2012, Vol. 77, No 8, pp. 1097-1107, ISSN 0352-5139
(М23) Рад у међународном часописуPrica M., Dalmacija M., Dalmacija B., Pešić V., Krčmar D., Bečelić-Tomin M., Milošević R.: Immobilization of cadmium from contaminated sediment using cardboard mill sludge, Archives of Environmental Protection, 2012, Vol. 38, No 4, pp. 109-118, ISSN 0324-8461
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорТеоријска и примењена хемијаУниверзитет у Новом Саду01.12.2019.
Ванредни професорТеоријска и примењена хемијаУниверзитет у Новом Саду01.12.2014.
ДоцентГрафичко инжењерство и дизајнУниверзитет у Новом Саду02.07.2009.
Асистент - стари називХемијске наукеФакултет техничких наука30.05.2005.
Асистент - стари називХемијске наукеФакултет техничких наука01.12.2003.
Асистент приправник РГрафичко инжењерство и дизајнФакултет техничких наука15.11.1999.