Професор струковних студија др Емил Шећеров


Недостаје слика

др Емил Шећеров

Професор струковних студија


Телефон021/485-2529
E-mail
Академско звањеПрофесор струковних студија
КанцеларијаКабинет 228

Факултет Техничких Наука, Универзитета у Новом Саду, смер електротехника, студијска група рачубарство, је уписао 1981., а завршио 1987. године са просечном оценом 9.22. Дипломски рад под називом “Анализа ОС ГЦОС 6 МОД 400 Рел. 3.1 са аспекта уградње задатака у системску групу $С“, је одбранио са оценом 10. Магистарске стубије је уписао 1987. године на Факултету Техничких Наука, Универзитета у Новом Саду, смер електротехника. Исте је завршио 1993. године, просешна оцена 10, одбраном магистарске тезе под насловом “Приступ стандардизацији метода испитивања заштићености оперативних система“. Докторат под називом “Приступ стандардизацији испитивања заштићености у дигиталним мрежама са интегрисаним службама” је одбранио децембра 1998. године. Од 1987 године је запослен на ФТН, Нови Сад, одсек Електротехника и Рачунарство. У звање асистента у научно-истраживачком раду је изабран 1988. године, у звање асистента је изабран 1993. године, а у звање доцента 2000. године. Учествовао је у изводјењу наставе из више предмета на ФТН, Техничкој Војној Академији и Електротехничком Факутету у Београду. За рад Петковић М., Шећеров Е., “Систематски приступ испитивању могућности нарушавања заштите оперативног система“, XXXВИ Југословенска конференција ЕТАН, Копаоник 1992., је добио диплому за најбољи рад у секцији за рачунарску технику и информатику. Аутор је програмске подршке за више техничких решења у области рачунарских мрежа И телефонских централа.

Професор струковних студија
01.10.2014.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент15.11.2000.01.09.2014.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
НазивУ Установи
Анализа ОС ГЦОС 6 МОД 400 Рел. 3.1 са аспекта уградње задатака у системску групу $С

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1987

Приступ стандардизацији метода испитивања заштићености оперативних система

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1993

Приступ стандардизацији испитивања заштићености у дигиталним мрежама са интегрисаним службама

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1998

Критеријум продукцијеОпис
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКовачевић В., Поповић М., Шећеров Е., “Requirements for Operating Systems included in Virtual Machine System“, International Conference on System Science Abstract of Papewrs, Wroclaw, 1989, pp. 108.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниШећеров Е., Теслић Н., Поповић М., “Efficient kernel for real-time systems operating in non-deterministic enviroment”, Procedeengs of the 12th International Conference on Systems Science, Volume 3, Wroclaw, Poland, 1995, pp 104-111.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниШећеров Е., Поповић М., Свирчевић С., “Middle Level of Control for Call Processing Protocol in Telephone Exchanges”, Procedeengs of the 12th International Conference on Systems Science, Volume 3, Wroclaw, Poland, 1995, pp 112-119.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниШећеров Е., Поповић М., Ковачевић В., “Heuristic Method for Dimensining Processing Elements in Strored Program Telephone Exchange”, Relectronic, 1995, 9th Symposium on Quality and Reliability in Electronics, Budapest, 1995, pp 263-268.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМихић В., Шећеров Е., “Реализација програмске спреге измедју апликација за оперативне системе ПЦ ДОС И ГЦОС 8 путем X.25 протокола“, XXXИX Југословенска конференција за ЕТРАН, Златибор 1995, стр.135-138.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниХаџић И., Теслић Н., Шећеров Е., “Једно решење терминала и мрежног прикључка за основни ИСДН приступ“, Зборник радова телекомуникациони форум, Београд 1995, стр. 95-98.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШећеров Е., Кизмановић С., “Једно решење додатних услуга за централу ЦВХН-РТ, XЛИ Југословенска конференција за ЕТРАН, Златибор 1997, стр. 156-159.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниВлатковић Д., Шећеров Е., “Једно решење нивоа 3 сигналног система бр. 7 са симулатором за испитивање мрежних топологија“, XЛИ Југословенска конференција за ЕТРАН, Златибор 1997, стр. 340-342.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШећеров Е., “Елементи стандардизације софтвера дефинисаног по ОСИ моделу“, Симпозијум YУиНФО ’99, Зборник радова (ЦД-РОМ), Копаоник 1999.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниИлић Љ., Вукославчевић М., Шећеров Е., “Протокол за приступ и пренос података преко X.25 мреже“, XЛВИИ Конференција за ЕТРАН, Херцег Нови, 2003, стр. 171-174.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЏида М., Бојовић Ж., Шећеров Е., IMS (IP Multimedia subsystem) и генеричко окружење за развој протокола међурачунарске комуникације, ДОГС2006, Вршац, 2006.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЏида М., Бојовић Ж. ,Шећеров Е., "H.264-MPEG-4 AVC Standard", DOGS2006, Вршац, 2006.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБојовић Ж., Шећеров Е., Ђајић Ј., Џида М., "Стандарди и услуге IPTV-a", Телфор 2006, Београд, 2006.
(М23) Рад у међународном часописуКовачевић В., Поповић М., Шећеров Е., “Requirements for Operating Systems included in Virtual Machine System“, System Science Journal, Vol 17, No. 1, 1991, pp 61-65.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКовачевић В., Поповић М., Шећеров Е., Манојловић З., Шкрбић М., “Software Concept apllied in subscriber digital concentrator ACK 2000 for Russian Telephone Network”, ICT ’98 International Conference on Telecommunications, Vol. IV, 1998, Porto Carras, pp 212-215.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБендер М. , Шећеров Е. , Шенк В., Попов С.: "Application Gateway between Open and Legacy Systems", Eurocon 2005, The International Conference on “Computer as a tool”, IEEE Region 8, November 2005, Belgrade, pp 1072-1076.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПоповић М., Ковачевић В., Шећеров Е., “Дијагностика функционалних јединица ЦВХН“, Зборник радова телекомуникациони форум, Београд, 1995, стр. 406-409.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШећеров Е., Ковачевић В., Теслић Н., “Програмски пакет корисничке сигнализације у ИСДН“, XXXИX Југословенска конференција за ЕТРАН, Златибор 1995, стр. 213-214.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШећеров Е., Петковић М., Јурца Ж., Дјордјевић С., “Приступ дефинисању услова за укључивање OS у VMS“, XXXIII Југословенска конференција ЕТАН, Књига VIII, Нови Сад, 1989, стр. 1999-2005.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПетковић М., Поповић М., Шеђеров Е., “Сегментирање магнетног медијума са директним приступом кап подршка систему виртуелних машина“, XXXIII Југословенска конференција ЕТАН, Књига VIII, Нови Сад, 1989, стр. 207-213.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниНовковић В., Петковић М., Манојловић З., Шећеров Е., “Испитивање заштите података на ОС XЕНИX, 286 Сyстем В“, XXXВ Југословенска конференција ЕТАН, Охрид, 1991, стр. 129-136.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЗурковић Б., Шешкар И., Шећеров Е., “Анализа три метода за препознавање знакова“, XXXВ Југослованска конференција ЕТАН, Охрид 1991, стр. 393-400.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМаруна В., Ковачевић В., Шећеров Е., “Један приступ симулацији проширене машине комутационог центра на персоналном рачунару“, XXXВИ Југословенска конференција ЕТАН, Копаоник 1992., стр. 467-474.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШећеров Е., Петковић М., Маруна В., “Анализа концепта заштите система ИБМ ВМ/ЦП“, XXXВИ Југословенска конференција ЕТАН, Копаоник, 1992., стр. 483-489.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПетковић М., Шећеров Е., “Систематски приступ испитивању могућности нарушавања заштите оперативног система“, XXXВИ Југословенска конреренција ЕТАН, Копаоник, 1992, стр. 491-496.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШећеров Е., Маруна В., Веселиновић Д., “Софтвер терминалне опреме за дигиталне канале“, Зборник радова телекомуникациони форум, Београд, 1993, стр. 214-219.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШећеров Е., Поповић М., Ковачевић В., “Системска програмска подршке за системе са радом у реалном времену“, XXXВИИИ Југословенска конференција за ЕТРАН, Ниш, 1994, стр 161-162.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШећеров Е., “Једно решење програмске подршке за ДСС1“, Зборник радова телекомуникациони форум, 1994, Београд, стр. 104-107.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниТеслић Н., Шећеров Е., “Једно решење програмске подршке и физичке архитектуре претплатничке ИСДН централе“, Зборник радова телекомуникациони форум, 1994, Београд, стр. 180-183.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЏида М., Шећеров Е., Ђајић Ј., Бојовић Ж., "Узорци за пројектовање у моделовању протокола (FSM узорак)", Телфор 2006, Београд, 2006.
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуПоповић М., Ковачевић В., Шећеров Е., “Мерење апсолутног времена у VMS“, XIII Симпозијум о информационим технологијама, Сарајево-Јахорина, 1989, стр. 114-1 – 114-4.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Професор струковних студијаТелекомуникације и обрада сигналаУниверзитет у Новом Саду01.10.2014.
ДоцентТелекомуникације и обрада сигнала17.12.2009.
ДоцентТелекомуникације и обрада сигналаФакултет техничких наука18.11.2004.
ДоцентТелекомуникације и обрада сигналаФакултет техничких наука15.11.2000.