Predmet: Električne mašine i energetska elektronika (17 - M109)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energije
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.01.2024..

Cilj predmeta jeste da se studentima omogući sticanje osnovnog znanja iz oblasti električnih mašina i energetske elektronike i to za potrebe primene u oblastima koje se tiču mašinskog inženjerstva.
Nakon uspešnog završetka kursa, studenti će biti osposobljeni da razumeju principe rada električnih mašina, njihove osnovne karakteristike, kao i karakteristike uređaja energetske elektronike, te da na adekvatan način definišu zahteve koji su neophodni za sintezu pogonskih mehanizama radnih mašina savremenih elektromotornih pogona.
Osnovni zakoni na kojima počiva rad električnih mašina: Faradejev zakon i indukovana elektromotorna sila, Amperov zakon, Lorencov zakon, Kirhofovi zakoni. Vrste električnih mašina: transformatori i elektromehanički pretvarači. Transformatori: elementi konstrukcije, princip rada, gubici u transformatoru. Elektromehanički pretvarači sa obrtnim kretanjem: mašine za jednosmernu struju i mašine za naizmeničnu struju (asinhrone i sinhrone mašine). Mašine za jednosmernu struju: elementi konstrukcije, princip rada, načini pobuđivanja, osnovne jednačine matematičkog modela, mehaničke karakteristike, promena brzine obrtanja, gubici i bilans snage. Statički energetski pretvarači za napajanje motora za jednosmernu struju. Trofazne asinhrone mašine: elementi konstrukcije i princip rada, obrtno magnetsko polje, vrste asinhronih mašina, klizanje, zamenska šema, izraz za moment, mehanička karakteristika, promena brzine obrtanja, gubici i bilans snage. Statički energetski pretvarači za napajanje trofaznih asinhronih motora. Monofazni asinhroni motori. Sinhrone mašine: elementi konstrukcije i princip rada, obrtno magnetsko polje, vrste sinhronih mašina, mehanička karakteristika, gubici i bilans snage. Sinhrona mašina napajana iz izvora promenljive učestanosti. Osnovi elektromotornih pogona. Primeri industrijskih pogona i pogona električnih vozila.
Predavanja. Računske i laboratorijske vežbe. Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Stojić Tomislav, Škatarić DobrilaElektrične mašine za studente mašinskog fakulteta2021Mašinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Vukosavić SlobodanElektrične mašine2010Akademska misao, BeogradSrpski jezik
Nedelјković Miloš, Srdić SrđanEnergetski pretvarači 1 – osnovne topologije energetskih pretvarača2016Akademska misao, BeogradSrpski jezik
Relјić DejanZbirka zadataka iz električnih mašina za studijski program Merenje i regulacija2022Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Levi E., Vučković V., Strezoski V.Osnovi elektroenergetike: elektroenergetski pretvarači1997Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Vukić Đ.Elektrotehnika1991Naučna knjigaSrpski jezik
Teodorović V.Električne pogonske mašine1978Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Theodore WildyElectrical machines, drives, and power systems2000Prentice HallEngleski
Mohamed E. El –HawaryPrinciples of electric machines with power electronic applications2002John Wiley & SonsEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Kolokvijumneda20.00
Kolokvijumneda20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Reljić dr Dejan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vukajlović Nikola
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vujkov Barbara
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vukajlović Nikola
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Vujkov Barbara
Asistent

Laboratorijske vežbe