Техничка решења М 82


20.11.2011. - 00:00 
М 82 – Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип, ново прихваћено решење проблема у области макроекономског, социјалног и проблема одрживог просторног развоја уведени у производњу