Техничка решења М 81


21.11.2011. - 00:00 
М 81 – Нови производ или технологија уведени у производњу, признат програмски систем, признате нове генетске пробе на међународном нивоу (уз доказ), ново прихваћено решење проблема у области макроеконом ског, социјалног и проблема одрживог просторног развоја рецензовано и прихваћено на међународном нивоу