О студијском програму


29.05.2014. - 11:38 

Студијски програм Анимација у инжењерству, је интердисциплинаран између електротехнике и рачунарства и математике.

Студије се организују као:

Основне академске студије трају четири године, вреде 240 бодова и стиче се звање: дипломирани инжењер рачунарске графике.
Студијски програм: АНИМАЦИЈА У ИНЖЕЊЕРСТВУ

Мастер академске студије трају једну годину, вреде 60 бодова и стиче се звање: мастер инжењер рачунарске графике.

Докторске студије, трају три године (шест семестара) и представљају наставак мастер академских студија (вреде 180 ЕСПБ).

Студијски програм: АНИМАЦИЈА У ИНЖЕЊЕРСТВУ

Анимација је данас саставни део сваког производа или производног процеса и подразумева се готово у свим областима живота.

Рачунарска графика се користи у свим техничким дисциплинама, своје сигурно место ова дисциплина има у уметности, а такође у медицини и фармацији, као и у фундаменталним дисциплинама. Значајно место заузима у образовању, а свима је познат утицај на филмску индустрију, специјално од када су креирани 3D филмови. Користи се и за израду компјутерских игара, као и код WEB дизајна.

Визуелизација је потребна свима јер је она најприроднија за људски начин виђења света и представља одличан избор за презентацију код учења, подучавања и преношења информација. Добро је познато да слика говори више од 1000 речи.