Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Исидора Јовановић (ZZ 66/2016)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена халкогенидних материјала за фотокаталитичко пречишћавање отпадних вода
Тема (Eng):The application of halogenide materials for photocatalytic water purification
Датум одбране:08.07.2024. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Михајловић
Ванредни професор
МенторДрагана Штрбац
Редовни професор
ЧланНевена Живанчев
Асистент са докторатом
 
Студент:Ђорђе Новаковић (E1 72/2022)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Примена оперативног система за рад у реалном времену у интернету ствари
Тема (Eng):Application of Real Time Operating System in the Internet of Things
Датум одбране:28.06.2024. 09:00
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникНебојша Пјевалица
Редовни професор
МенторЂорђе Новаковић
Доцент
ЧланПлатон Совиљ
Редовни професор
 
Студент:Милан Томин (PR 159/2017)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Мерно-аквизициони ИоТ систем за мање пољопривредне површине
Тема (Eng):IoT-Based Measurement and Monitoring System for Small-Scale Agriculture
Датум одбране:28.06.2024. 08:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникАлександар Бошковић
Доцент
МенторАлександар Селаков
Ванредни професор
ЧланМилана Бојанић
Доцент
 
Студент:Никола Саркић (E1 119/2021)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Утицај обновљивих извора енергије на електродистрибутивну мрежу
Тема (Eng):The impact of renewable energy sources on the electrical distribution network
Датум одбране:27.06.2024. 15:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДушко Бекут
Редовни професор
МенторГоран Швенда
Редовни професор
ЧланДарко Чапко
Редовни професор
 
Студент:Марко Савић (RA 41/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена UVM методологије на проблем аутоматизације прегледања задатака рађених у VHDL - у
Тема (Eng):Applying UVM Methodology for Automated Grading of VHDL Student Tasks
Датум одбране:27.06.2024. 12:00
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникИван Каштелан
Ванредни професор
МенторНебојша Пјевалица
Редовни професор
ЧланМилош Суботић
Доцент
 
Студент:Јасмина Вукша (ID 4/2022)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Специјалистичке академске студије
Тема:Истраживање начина организовања и организационе посвећености у апотекарској установи
Тема (Eng):Research of organizing approaches and organizational commitment in a pharmacy institution
Датум одбране:27.06.2024. 11:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникБорис Думнић
Редовни професор
МенторСлавица Митровић Вељковић
Редовни професор
ЧланНенад Симеуновић
Редовни професор
 
Студент:Николина Опачић (BI 51/2015)
Студијски програм:Биомедицинско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ТЕХНОЛОГИЈА И УПОТРЕБА МОЗАК – РАЧУНАР ИНТЕРФЕЈСА
Тема (Eng):TECHNOLOGY AND USE OF THE BRAIN - COMPUTER INTERFACE
Датум одбране:26.06.2024. 14:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНемања Газивода
Доцент
МенторПлатон Совиљ
Редовни професор
ЧланБојан Вујичић
Асистент са докторатом
 
Студент:Невена Ђукин (RA 49/2016)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Изазови у креирању корисничког интерфејса апликације за трговање фитнес опремом
Тема (Eng):Challenges in creating a user interface for a fitness equipment trading application
Датум одбране:26.06.2024. 10:30
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникКсенија Дорословачки
Ванредни професор
МенторДраган Иветић
Редовни професор
ЧланДуња Врбашки
Доцент
 
Студент:Драган Борковац (E2 56/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Употребљивост ГрафКјуеЛ библиотеке за развој НЛП интерфејса
Тема (Eng):Usability of the GraphQL library for development of NLP interfaces
Датум одбране:26.06.2024. 10:00
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникКсенија Дорословачки
Ванредни професор
МенторДраган Иветић
Редовни професор
ЧланДуња Врбашки
Доцент
 
Студент:Стефан Ћосин (MH 18/2019)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Управљање роботом са диференцијалним погоном применом ПИД регулатора и генетског алгоритма
Тема (Eng):Differential wheeled robot control using PID controller and genetic algorithm
Датум одбране:26.06.2024. 09:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБорис Стојић
Ванредни професор
МенторЖељко Кановић
Редовни професор
ЧланСрђан Савић
Доцент
 
Студент:Перица Николић (MH 58/2014)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена вештачких неуронских мрежа за управљање радом ЕГР вентила
Тема (Eng):Artificial neural network in EGR valve control
Датум одбране:26.06.2024. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСрђан Савић
Доцент
МенторЖељко Кановић
Редовни професор
ЧланБорис Стојић
Ванредни професор
 
Студент:Угљеша Поповић (E1 8/2021)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:РАЗВОЈ И ПРОГРАМИРАЊЕ ЕДУКАТИВНЕ СТАНИЦЕ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КОМУНИКАЦИОНИХ ПРОТОКОЛА У ИНДУСТРИЈСКОМ ОКРУЖЕЊУ
Тема (Eng):DEVELOPMENT AND PROGRAMMING OF AN EDUCATIONAL STATION FOR STUDYING COMMUNICATION PROTOCOLS IN AN INDUSTRIAL ENVIRONMENT
Датум одбране:25.06.2024. 13:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникВладимир Поповић
Доцент
МенторДарко Марчетић
Редовни професор
ЧланВладимир Бугарски
Доцент
 
Студент:Љиљана Адамов (ST 47/2019)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Вишекритеријумско одлучивање у контејнерском транспорту
Тема (Eng):Multicriteria decision making in the container transportation
Датум одбране:24.06.2024. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСветлана Николичић
Редовни професор
МенторМаринко Масларић
Ванредни професор
ЧланДејан Мирчетић
Асистент са докторатом
 
Студент:Јована Климента (SW 1/2018)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Изградња апликације за праћење статистике кошаркашких утакмица
Тема (Eng):Development of an application for tracking basketball match statistics
Датум одбране:24.06.2024. 10:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникИгор Дејановић
Редовни професор
МенторСиниша Николић
Доцент
ЧланМарко Марковић
Доцент
 
Студент:Никола Шкундрић (PR 8/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој система за комуникацију лекара и пацијената, праћење терапија и заказивање прегледа
Тема (Eng):Development of web application for communication between doctors and patients, monitoring therapies and scheduling medical examinations
Датум одбране:24.06.2024. 10:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникИгор Дејановић
Редовни професор
МенторСиниша Николић
Доцент
ЧланМарко Марковић
Доцент
 
Студент:Јелена Мишљеновић (A7 12/2021)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Виртуелна реконструкција димњака дворца Оренштај-Шпицер у Беочину
Тема (Eng):VIRTUAL RECONSTRUCTION OF ORENŠTAJ-SPITZER CASTLE CHIMNES IN BEOCIN
Датум одбране:24.06.2024. 09:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Бајшански
Ванредни професор
МенторВесна Стојаковић
Редовни професор
ЧланИсидора Ђурић
Доцент
 
Студент:Вања Новаков (GI 25/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ИЗРАДА 3Д МОДЕЛА ШТАМПАЧА ЗАСНОВАНОГ НА ФДМ 3Д ТЕХНОЛОГИЈИ
Тема (Eng):The process of 3D modeling of a 3D printer based on FDM technology
Датум одбране:24.06.2024. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Редовни професор
МенторИван Пинћјер
Ванредни професор
ЧланГојко Владић
Редовни професор
 
Студент:Виолета Кукић (RA 243/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Софтверски систем за подршку пословању оптичарских продавница
Тема (Eng):Software System for Supporting the Managing of Optical Stores
Датум одбране:22.06.2024. 14:00
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникМилан Челиковић
Доцент
МенторСлавица Кордић
Ванредни професор
ЧланМарко Вјештица
Асистент
 
Студент:Марко Ристић (PI 11/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент МБА
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Усклађивање легислативе о дигиталним тржишним платформама са националним и европским правним стандардима
Тема (Eng):The Harmonization of legislation of digital market platforms in accordance with national and European legal standards
Датум одбране:21.06.2024. 17:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникДанијела Грачанин
Ванредни професор
МенторМаријана Дукић-Мијатовић
Ванредни професор
ЧланДанијела Ћирић Лалић
Доцент
 
Студент:Никола Коловић (E2 46/2021)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Пројектовање инфраструктуре за потребе клијент-сервер апликације и евалуација пројектоване инфраструктуре
Тема (Eng):Infrastructure design for client-server applications and evaluation of designed infrastructure
Датум одбране:21.06.2024. 13:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилош Симић
Доцент
МенторЖељко Вуковић
Доцент
ЧланИван Прокић
Доцент
 
Студент:Лука Танасијевић (G1 60/2022)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРОЈЕКАТ ПРЕТХОДНО НАПРЕГНУТОГ АРМИРАНОБЕТОНСКОГ МОСТА
Тема (Eng):DESIGN OF POST-TENSIONED REINFORCED CONCRETE BRIDGE
Датум одбране:21.06.2024. 12:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникАндрија Рашета
Ванредни професор
МенторИгор Џолев
Ванредни професор
ЧланДрагана Константиновић
Ванредни професор
 
Студент:Катарина Станојевић (I2 11/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА СКЛАДИШТЕЊА У ПРЕДУЗЕЋУ ТЕХНОМЕДИА ЦЕНТАР ДОО ЗАЈЕЦАР
Тема (Eng):Advancement of Storage Proccess in "Tehnomedia Center doo" Zajecar Company
Датум одбране:20.06.2024. 10:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАлександра Милинковић
Доцент
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Ванредни професор
 
Студент:Никола Биорац (ST 8/2009)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Идејно технолошко решење центра за технички преглед у Дринској улици, у Лозници
Тема (Eng):Conceptual technological solution of the technical inspection station in Drinska Street, Loznica
Датум одбране:18.06.2024. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЗоран Папић
Редовни професор
МенторМиља Симеуновић
Ванредни професор
ЧланНенад Саулић
Асистент са докторатом
 
Студент:Стивен Христ Амоњу (Z2 1/2021)
Студијски програм:Инжењерство заштите на раду
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:БЕНЕФИТИ ПРОГРАМА ОБУКЕ О ЗНАН?У, ОДНОСУ И ПОНАШАН?У РАДНИКА ПРЕМА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ - СТУДИЈА СЛУЧАЈА У НАФТНОЈ И ГАСНОЈ ИНДУСТРИЈИ ГАНЕ
Тема (Eng):BENEFIT OF OHS TRAINING PROGRAMS ON WORKERS KNOWLEDGE, ATTITUDE AND BEHAVIOUR TOWARDS HEALTH AND SAFETY. A CASE STUDY INTO THE GHANA OIL AND GAS INDUSTRY
Датум одбране:13.06.2024. 14:00
Место одбране:012 - Уционица 012
Комисија

ПредседникМаја Петровић
Ванредни професор
МенторДејан Убавин
Редовни професор
ЧланБорис Агарски
Ванредни професор