Предмет: Докторска дисертација (Теоријске основе) (17 - DGI11)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областГеоинформатика
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ12
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2018..

Примена основних, теоријско методолошких, научно-стручних и стручно апликативних знања, метода и најновија знања из часописа са СЦИ листе на решавању конкретних проблема у оквиру докторских студија.
Оспособљавање студената да самостално повезују материју из предмета докторских студија, примењују претходно стечена нова знања, ради сагледавања структуре задатог проблема и његовој системској анализи у циљу извођења закључака о могућим правцима његовог решавања. Кроз самостално коришћење литературе, студенти проширују знања и коришћењем нових метода самостално и креативно користе нова сазнања при решавању задатих проблема.
Формира се појединачно у складу са потребама даљег рада. Студент проучава стручну литературу, врши анализе у циљу изналажења решења конкретног задатака који је дефинисан постављеним задатком од коментора и наставника докторских студија. Област интереса би требало да покрије барем три наставна предмета са студијског програма. Теоријске основе представљају квалификациони испит. Студенти се припремају за полагање квалификационог испита.
Саветник студента саставља задатак семинарског рада и доставља га студенту. Студент је обавезан да рад изради у оквиру задате теме која је дефинисана задатком рада, користећи литературу предложену од саветника. Токомиздраде рада, саветник може давати додатна упутства студенту, упућивати на одредјену литературу и додатно га усмеравати у циљу израде квалитетног рада. Област интересовања би требало да покрије барем три предмета са студијског програма. У оквиру студијског истраживачког рада студент обавља консултације са саветником и са предметним наставницима, а по потреби студент врши и одређена мерења, испитивања, бројања, анкете и друга истраживања, статистичку обраду података, ако је то предвиђено задатком рада. По одбрани рада, кандидат полаже усмени испит из области положених испита, пред комисијом. Ако положи испит студент се квалификовао за даље студије.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Докторска дисертација-теоријске основеМонографије, публикације и науцни радови2015Енглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Израда докторске дисертацијенеда30.00
Семинарски раддада70.00
Тренутно нема података о извођачима наставе!