Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер менаџмента (Маст. инж. менаџм.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Бекер др Иван
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент31200.005
Производне стратегије32000.005
Управљање ризиком22000.004
Изборни предмет MQL1 (МС)22000.004
Изборни предмет MQL2 (МС)22000.004
Изборни предмет MQL3 (МС)22000.004
Стручна пракса МЕН300003.003

Година: 1, Семестар: Летњи

Дигитална трансформација у индустрији22000.005
Изборни предмет MQL4 (МС)22000.004
Изборни предмет MQL5 (МС)22000.004
Стручна пракса МЕН400003.003
Мастер рад ИМ - Студијски истраживачки рад000100.0010
Мастер рад ИМ - Израда и одбрана00005.005
 Документа