ЛИТЕРАТУРА


03.11.2014. - 08:57 

Препоручена литература за спремање пријемног испита за све области на Факултету техничких наука:

1. Средњошколски уџбеници из математике.

2. Збирка Припрема за пријемни испит из математике, Катедра за математику, ФТН, 2019.  Збирка се може купити у скриптарници Факултета по цени од 700,00 динара. Радно време Скриптарнице је радним данима од 7 до 15 часова. Контакт: 485-2106.

3. Збирка тестова и решења с пријемних испита:

Решени задаци свих пријемних испита који су се одржали у јулу 2019. године
Решени задаци свих пријемних испита који су се одржали у јулу 2018. године
Решени задаци свих пријемних испита који су се одржали у јуну 2017. године
Решени задаци свих пријемних испита који су се одржали у јулу 2016. године
Решени задаци свих пријемних испита који су се одржали у јулу 2015. године
Решени задаци свих пријемних испита који су се одржали у јулу 2014. године.
Решени задаци свих пријемних испита који су се одржали у јулу 2013. године.
Решени задаци пријемних испита П1, П2, П3, П4 и П5 који су се одржали у јулу 2012. године

4. Препоручена литература за спремање пријемног испита за упис на Архитектуру:
1. Ранко Радовић, Нова антологија кућа, 23 примера архитектуре и урбанизма света, Грађевинска књига, Београд 2001.
2. Милан П. Ракочевић, Увод у архитектонско пројектовање (или – 24 сата архитектуре – ново издање), Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд, 1998.
3. Јирген Једике, Облик и простор у архитектури, Орион – Арт, Београд

Општа култура:
1. Деретић Јован, Митровић Л. Марија, Бојовић Злата, Историја књижевности за 1. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд
2. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за 3. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2010.
3. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за 4. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2009.
4. В. Галовић, Б. Гостовић, Ликовна култура, за гимназију и стредње стручне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2009.
5. С. Маринковић, Музичка култура за гимназију и стручне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2008.
6. Галовић Видосава, Историја уметности за 1. и 2. разред ликовне и 3. разред угоститељско-туристичке школе, Завод за уџбенике, Београд
7. Марковић Михаило, Логика за 3. разред гимназије и правно-биротехничке школе (2018.г.), Завод за уџбенике, Београд
8. Група Аутора, Социологија за 3. средњих стручних школа и 4. разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд
9. Цветковић Владимир, Цекић Ненад, Савић Миле, Филозофија за 4. разред гимназије и стручних школа, Завод за уџбенике, Београд
10. К. Богдановић, Б. Бурић, Теорија форме, Завод за уџбенике, Београд, 1999.
11. Пушић Љубинко, Град, друштво, простор - Социологија града, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
12. Јустејн Гордер, Софијин свет, Геопоетика,  Београд
13. Умберто Еко, Историја лепоте, Плато, Београд

5. Препоручена литература за спремање пријемног испита за упис на Сценску архитектуру, технику и дизајн:

Архитектура
1. Ранко Радовић: Нова антологија кућа, Грађевинска књига, Београд, 2001.
Сценске уметности
1. Роналд Харвуд: Историја позоришта, Клио, Београд, 1998.
Визуелне уметности
1. Галовић, Б. Гостовић: Ликовна култура за гимназију и средње стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010.
Примењене уметности и дизајн
1. Радивоје Динуловић: Проширена сценографија или шта је сценски дизајн, 2010.
(доступно ОВДЕ)
2. Циклус предавања Шта је сценски дизајн?, 2013.
(доступно на ОВДЕ)
Музичка уметност
1. Соња Маринковић: Музичка култура за стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
Књижевност
1. Николић, Б. Милић: Читанка са књижевно-теоретским појмовима за ИИИ разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010.
2. Николић, Б. Милић: Читанка са књижевно-теоретским појмовима за ИВ разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2011.


6. Материјал за припрему теста склоности који се полаже за упис на Инжењерство заштите животне средине; Инжењерство заштите на раду и Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара можете погледати ОВДЕ.

7. Материјал за припрему теста склоности који се полаже за упис на Грађевинарство можете погледати ОВДЕ.

8. Збирка тестова и решења са пријемних испита (PDF), пријемни испити одржани у периоду од 2001-2017. године:
- Пријемни испити из архитектуре
- Пријемни испити из Сценске архитектуре, технике и дизајна
- Пријемни испити из Инжењерског менаџмента
- Пријемни испити из Индустријског инжењерства
- Пријемни испити из Графичког инжењерства и дизајна
- Пријемни испити из Инжењерства заштите животне средине
- Пријемни испити из Инжењерства заштите на раду
- Пријемни испити из Машинства
- Пријемни испити из из Управљања ризиком од катастрофалних догађаја и пожара