ЛИТЕРАТУРА


03.11.2014. - 08:57 

Препоручена литература за спремање пријемног испита за све области на Факултету техничких наука:

1. Средњошколски уџбеници из математике.

2. Збирка Припрема за пријемни испит из математике, Катедра за математику, ФТН, 2019.  Збирка се може купити у скриптарници Факултета по цени од 600,00 динара. Радно време Скриптарнице је радним данима од 7 до 15 часова. Контакт: 485-2106.

3. Збирка тестова и решења с пријемних испита:

Решени задаци свих пријемних испита који су се одржали у јулу 2018. године
Решени задаци свих пријемних испита који су се одржали у јуну 2017. године
Решени задаци свих пријемних испита који су се одржали у јулу 2016. године
Решени задаци свих пријемних испита који су се одржали у јулу 2015. године
Решени задаци свих пријемних испита који су се одржали у јулу 2014. године.
Решени задаци свих пријемних испита који су се одржали у јулу 2013. године.
Решени задаци пријемних испита П1, П2, П3, П4 и П5 који су се одржали у јулу 2012. године

4. Препоручена литература за спремање пријемног испита за упис на Архитектуру:
1. Ранко Радовић, Нова антологија кућа, 23 примера архитектуре и урбанизма света, Грађевинска књига, Београд 2001.
2. Милан П. Ракочевић, Увод у архитектонско пројектовање (или – 24 сата архитектуре – ново издање), Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд, 1998.
3. Јирген Једике, Облик и простор у архитектури, Орион – Арт, Београд

Општа култура:
1. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за III разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010.
2. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за IV разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009.
3. В. Галовић, Б. Гостовић, Ликовна култура, за гимназију и стредње стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009.
4. С. Маринковић, Музичка култура за гимназију и стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
5. К. Богдановић, Б. Бурић, Теорија форме Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.

5. Препоручена литература за спремање пријемног испита за упис на Сценску архитектуру, технику и дизајн:

Архитектура
1. Ранко Радовић: Нова антологија кућа, Грађевинска књига, Београд, 2001.
Сценске уметности
1. Роналд Харвуд: Историја позоришта, Клио, Београд, 1998.
Визуелне уметности
1. В. Галовић, Б. Гостовић: Ликовна култура за гимназију и средње стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010.
Примењене уметности и дизајн
1. Памела Хауард: Шта је сценографија, Клио, Београд, 2002.
Музичка уметност
1. Соња Маринковић: Музичка култура за стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
Књижевност
1. Љ. Николић, Б. Милић: Читанка са књижевно-теоретским појмовима за III разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010.
2. Љ. Николић, Б. Милић: Читанка са књижевно-теоретским појмовима за IV разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2011.

6. Материјал за припрему теста склоности који се полаже за упис на Инжењерство заштите животне средине; Инжењерство заштите на раду и Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара можете погледати ОВДЕ.

7. Материјал за припрему теста склоности који се полаже за упис на Грађевинарство можете погледати ОВДЕ.

8. Збирка тестова и решења са пријемних испита (PDF), пријемни испити одржани у периоду од 2001-2017. године:
- Пријемни испити из архитектуре
- Пријемни испити из Сценске архитектуре, технике и дизајна
- Пријемни испити из Инжењерског менаџмента
- Пријемни испити из Индустријског инжењерства
- Пријемни испити из Графичког инжењерства и дизајна
- Пријемни испити из Инжењерства заштите животне средине
- Пријемни испити из Инжењерства заштите на раду
- Пријемни испити из Машинства
- Пријемни испити из из Управљања ризиком од катастрофалних догађаја и пожара