Циљеви


07.02.2015. - 13:38 
• Изводити напредније рачунарско-лабораторијске вежбе у оквиру Рачунарског центра ФТН
• Изводити наставу у којој су потребни професионални дисплеј и/или паметни телевизори
• Користити сву расположиву опрему за развој и тестирање апликација у оквиру студентских радова
• Демонстрирати апликације развијене у овој лабораторији (Show Room на улазу у лабораторију)