Osnovne strukovne studije / Elektronika i telekomunikacije - Novi Sad
Elektronika i telekomunikacije - Novi Sad

 Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne strukovne studije


Zvanje koje se stiče
Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva (Struk. inž. elektr. i računar.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
3 / 6


Ukupan broj ESPB bodova
180


Osnovne strukovne studije Elektronika i telekomunikacije traju tri godine (šest semestara), sa obavezom sticanja minimum 180 ESPB, nakon čega student stiče zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Babković dr Kalman
Vanredni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Matematika4400.009
Razvojni alati u elektronici i telekomunikacijama 13030.007
Istorija nauke i tehnike3000.005
Osnove elektrotehnike3300.007
Engleski jezik - osnovni2000.002

Godina: 1, Semestar: Letnji

Razvojni alati u elektronici i telekomunikacijama 23030.007
Telekomunikacioni sistemi i signali3120.007
Elektronika3120.007
Engleski jezik - niži2000.002
Fizika3120.007

Godina: 2, Semestar: Zimski

Komunikacioni sistemi3120.007
Komunikacione mreže3120.007
Razvojni alati u elektronici i telekomunikacijama 33030.007
Digitalna elektronika3210.007
Engleski jezik - srednji2000.002

Godina: 2, Semestar: Letnji

Mikroračunarska elektronika3120.007
Projektovanje složenih digitalnih sistema3120.007
Razvojni alati u elektronici i telekomunikacijama 43030.007
Samostalni praktični projekat0030.005
Engleski jezik - napredni2000.002
Sociologija tehnike2000.002

Godina: 3, Semestar: Zimski

Izborni predmet 13110.006
Izborni predmet 23110.006
Izborni predmet 33110.006
Izborni predmet 43110.006
Izborni predmet 53110.006

Godina: 3, Semestar: Letnji

Izborni predmet 63110.006
Izborni predmet 73110.006
Izborni predmet 83110.006
Stručna praksa0003.003
Završni rad00012.009