Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер енергетских технологија (Маст. инж. енерг. техн.)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Енергетске технологије: Техничко-технолошке науке


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60 

Студијски програм Чисте енергетске технологије је конципиран као интердисциплинаран студијски програм, кога доминантно чине две научне области, машинско инжењерство и инжењерство заштите животне средине и заштите на раду. ...
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Гвозденац Урошевић др Бранка
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Изборни предмет 133000.008
Изборни предмет 222000.006
Изборни предмет 321-20-100.006
Изборни предмет 432-30-100.007

Година: 1, Семестар: Летњи

Стручна пракса00003.003
Студијски истраживачки рад на теоријским основама - мастер рада000200.0015
Израда и одбрана мастер рада000010.0015