Jesenji ispitni rokovi


17.08.2023. - 08:54

Prema radnom kalendaru u periodu od 28.08. do 01.10.2023. godine održaće se 5 ispitnih rokova. Ispitni rokovi koji se održavaju u periodu od 18.09. do 01.10.2023. godine su dodatni ispitni rokovi gde se prijava ispita naplaćuje po troškovniku za naknadni ispitni rok (1500,00 din po ispitu).

Broj prijava u ispitnim rokovima nije ograničen, a datume ispita možete pogledati na e-servisima. Od 21.08.2023. godine biće aktivirana prijava za prva dva ispitna roka istovremeno. Molimo Vas da ispite prijavljujete racionalno kako bi se izbegao preveliki broj prijava i nemogućnost organizovanja usmenih u kratkim rokovima.

Ukoliko broj prijava bude veći od raspoloživog kapaciteta, pojedinim ispitima biće promenjen datum polaganja. Novi termin ispita biće vidljiv na e-servisima.

Napomena:
Kako svi jesenji ispitni rokovi traju 6 dana neminovno će doći do poklapanja termina ispita i sa iste godine studija u istom danu i terminu.

Ispiti se mogu prijaviti/odjaviti najkasnije dva radna dana pre održavanja ispita, ali je u trenutku prijave ispita potrebno na finansijskoj kartici imati dovoljan iznos sredstava.

Ukoliko student zakasni sa prijavom ispita isti će moći da prijavi najkasnije do 12:00h predhodnog radnog dana pre termina ispita uz nadoknadu od 2000,00 din po ispitu.