Održana druga Žan Mone letnja škola


18.07.2023. - 07:53 

Žan Mone letnja škola „Informacione tehnologije u funkciji harmonizacije krivičnog procesnog prava Republike Srbije sa pravom Evropske unije“ održana je u periodu od 10. do 16. jula 2023. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.

Školu su organizovali Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet i Fakultet tehničkih nauka uz finansijsku podršku Evropske unije, a ona predstavlja rezultat projekta IT4LegalHarmony finansiranog u okviru programa Erazmus+ Žan Mone moduli.

Tokom Letnje škole, polaznici su imali priliku da, kroz interdisciplinarni pristup, steknu nova i prodube postojeća znanja i veštine u vezi sa primenom informacionih tehnologija u krivičnom procesnom pravu i digitalnoj forenzici. Poslednja dva dana letnje škole, polaznici su uz podršku mentora sa Fakulteta tehničkih nauka i Pravnog fakulteta razvili ideje za unapređenje procesa rada u pravosudnim organima i sopstvene proizvode i usluge.

Ovo je bila druga letnja škola na ovu temu, a sledeća letnja škola će se održaće na leto 2024. godine.