FTN učesnik na projektu “EdTech Talents” u okviru programa Horizon Europe


13.07.2023. - 10:34 

Projekat "EdTech Talents", u okviru programa Horizon Europe, zvanično je započeo svoju realizaciju.

Koordinator ovog prestižnog projekta je Univerzitet u Talinu, dok Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu ima ključnu ulogu u vođenju i implementaciji projekta u Srbiji. Ovaj projekat je poseban jer je odobren u okviru prvog poziva ERA Talents programa, koji predstavlja deo finansijskog instrumenta Horizon Europe.

Pod rukovodstvom Univerziteta u Talinu, EdTech Talents projekat ima za cilj unapređenje obrazovnih tehnologija kroz intenzivnu saradnju između istraživača, administrativnog osoblja i kompanija iz Austrije, Estonije, Mađarske, Nemačke, Srbije i Španije. Uz podršku Fakulteta tehničkih nauka, tim istraživača sa Departmana za industrijsko inženjerstvo i menadžment, prof. dr Uglješa Marjanović kao rukovodilac projekta, doc. dr Danijela Ćirić Lalić i doc. dr Slavko Rakić kao članovi projektnog tima, aktivno će učestvovati u koordinaciji projekta u Srbiji. Uz FTN, partneri na projektu iz akademske zajednice su Univerzitet u Talinu (Estonija) kao koordinator projekta, Obuda Univerzitet (Mađarska), Univerzitet Rey Juan Carlos (Španija), Univerzitet Bielefeld (Nemačka) i Univerzitet Johanes Kepler (Austrija). Partneri iz privrede su MatheArena (Austrija), BlinceG (Nemačka), kao i Lurtis Rules (Španija). Pored spomenutih učesnici na projektu su i sledeće stručne organizacije: MTU EdTech (Estonija), Asocijacija EdTech preduzeća (Mađarska) i Centar za obrazovne tehnologije Zapadni Balkan (Srbija).

Na uvodnom sastanku koji je održan 22. juna 2023. godine u Talinu, uz prisustvo svih partnera, kao i članova Evropske komisije predstavljeni su očekivani rezultati projekta i redosled aktivnosti koje je potrebno sprovesti u naredne četiri godine. Ukupan budžet projekta je tri miliona evra.
 

Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.