Profesori FTN-a zajedno sa stručnjacima iz Japana razvijaju pametnu proizvodnju


11.07.2023. - 09:34 

Profesori sa Departmana za industrijsko inženjerstvo i menadžment, Fakulteta tehničkih nauka, sa stručnjacima iz kompanije Mitsubishi Electric, Japan, u sklopu zajedničkih projekata razvijaju rešenja za pametnu proizvodnju.

U toku 2022. godine, FTN i Mitsubishi Electric Europe B. V., potpisali su ugovor o dugoročnoj poslovno tehničkoj saradaji koji podrazumeva zajednički rad na projektima iz oblasti Industrije 4.0, pametne proizvodnje i organizacije obuka i treninga.

Od 19. do 21. juna 2023. godine, prof. dr Aleksandar Rikalović i dr Bojana Bajić održali su obuku iz Pametne proizvodnje u eri Industrije 5.0 stručnjacima iz cele Evrope u prostorijama kompanije Mitsubishi Electric Europe, Ratingen, Nemačka. Tema obuke bila je primena veštačke inteligencije i mašinskog učenja u proizvodnji radi postizanja bolje organizacije i upravljanja proizvodnjom, odnosno optimizacije procesa, unapređenja kvaliteta i prediktivnog održavanja. Poseban akcenat stavljen je na digitalni "KAIZEN" kao novu metodologiju kontinualnog unapređenja, podržanu tehnologijom Internet stvari i veštačkom inteligencijom.

U saradnji sa kompanijom Tarkett, Srbija, dogovoren je novi zajednički projekat FTN-a i Mitsubishi Electric-a, koji podrazumeva rad na razvoju Pametne fabrike kompanije Tarkett, upotrebom tehnika mašinskog učenja za kontinualno unapređenje kvaliteta proizvoda.
 

Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.