Erazmus plus
Erazmus+ je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti: obrazovanje, mladi i sport.

Institucije i organizacije koje mogu punopravno da učestvuju u Erazmus+ programu moraju da pripadaju tzv. programskim zemljama (sve zemlje Evropske unije, Srbija, Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska), dok su pojedini delovi programa otvoreni i za učesnike iz tzv. partnerskih zemalja (druge zemlje u susedstvu Evropske unije i sve zemlje sveta).

Republika Srbija od konkursnog roka za 2019. godinu učestvuje u programu kao punopravna članica.

Program Erazmus+ se sastoji od tri ključne aktivnosti – KA1, KA2 i KA3, i dva posebna dela – Žan Mone i Sport. Institucije iz Srbije mogu da učestvuju u svim
vrstama projekata u svakom od tri dela programa Erazmus+.

Projekti u okviru Ključne aktivnosti 1 (KA1) su projekti mobilnosti zarad učenja i sticanja novih veština. Oni podrazumevaju:

- mobilnost studenata i zaposlenih na visokoškolskim ustanovama,
- mobilnost nastavnog/nenastavnog osoblja predškolskih i školskih ustanova, mobilnost nastavnog/nenastavnog osoblja i učenika ustanova i organizacija u oblasti stručnog obrazovanja i obuka
- mobilnost nastavnog/nenastavnog osoblja ustanova i organizacija u oblasti obrazovanja odraslih koje ne spadaju u stručno obrazovanje.

Ciljevi projekata mobilnosti su brojni: držanje nastave, pohađanje obuke, obavljanje pripravničkog staža, priznavanje stečenih ESPB bodova, sticanje iskustva, novih veština i profesionalno usavršavanje.

Erazmus+ vodič26.12.2022.20221226
LISTA ERAZMUS+ AKADEMSKIH KOORDINATORA26.12.2022.20221226