Izabrane vesti 1/1
 Aktuelne vesti


19.12.2022. - 14:41 
ERAZMUS+ JAVNI POZIV

ERAZMUS+ ODLAZNA MOBILNOST OSOBLJA UNIVERZITETA U NOVOM SADU
PREMA PREMA DRŽAVAMA ČLANICAMA EU I TREĆIM ZEMLJAMA PRIDRUŽENIM PROGRAMU

ERAZMUS+ KA131