Predmet: Osnovi digitalnih komunikacija (17 - EK320)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 12.02.2007..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Signali i sistemidane

Predmeti kojima je preduslov predmet Osnovi digitalnih komunikacija

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Digitalne modulacijedane
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim tehnikama prenosa digitalnih signala. Materijal pokriven predavanjima i auditornim vežbama uključuje modelovanje sistema za prenos digitalnih signala u osnovnom opsegu učestanosti, opis njihovih osnovnih komponenti, teorijsku analizu signala, šuma, interferencije i drugih relevantnih aspekata takvih sistema, kao i dizajn predajnika i prijemnika. Laboratorijske i računarske vežbe namenjene su praktičnoj realizaciji stečenog znanja.
Po uspešno završenom kursu studenti će: 1.) Posedovati teorijska znanja potrebna za modelovanje i analizu sistema za prenos digitalnih signala u osnovnom opsegu učestanosti, 2.) Biti u stanju da identifikuju osnovne komponente takvih sistema i opišu njihovu funkcionalnost i svrhu, 3.) Biti u stanju da softverski implementiraju (u Matlab-u) i simuliraju funkcionalnost svake od komponenti, kao i da procene performanse celog sistema.
Rekapitulacija osnovnih pojmova teorije verovatnoće i slučajnih procesa. Statističke karakteristike digitalnih signala. Obrada digitalnih signala na predajnoj strani – skremblovanje, linearno i nelinearno linijsko kodovanje. Prenos digitalnih signala u osnovnom opsegu učestanosti – uticaj šuma i intersimbolske interferencije, verovatnoća greške. Nikvistovi kriterijumi, ekvalizacija, optimalni prijemnik. Bitska sinhronizacija.
Predavanja, auditorne vežbe, računarske vežbe, laboratorijske vežbe, konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Stojanović, I. S.Osnovi telekomunikacija1977Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
B. SklarDigital Communications1988Prentice Hall, New JerseyEngleski
Milošević, V., i dr.Digitalne telekomunikacije, skripta2005WUS Austria i Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Lukatela, G., i dr.Digitalne telekomunikacije1984Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
U. MadhowFundamentals of Digital Communication2008Cambridge University PressEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene računarske vežbedada30.00
Završni ispit - I deonene35.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bajović dr Dragana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kovačević dr Mladen
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Petković dr Milica
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kovačević dr Mladen
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Petković dr Milica
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Kovačević dr Mladen
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe