Predmet: Digitalne modulacije (17 - EK300)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 10.10.2007..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Osnovi digitalnih komunikacijadane
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa modernim tehnikama prenosa digitalnih signala. Materijal se nadovezuje na gradivo obrađeno u predmetu Osnovi digitalnih komunikacija (EK320) i ima za cilj produbljivanje znanja iz ove oblasti pokrivanjem naprednih tehnika prenosa i modernih dvo- i višekorisničkih digitalnih komunikacionih sistema.
Po uspešno završenom kursu studenti će: 1.) Imati sveobuhvatan pregled modernih tehnika prenosa digitalnih signala, 2.) Posedovati teorijska znanja potrebna za modelovanje i analizu sistema za prenos digitalnih signala, kao i za određivanje njihovih performansi, 3.) Biti u stanju da softverski implementiraju (u Matlab-u) i testiraju performanse digitalnih komunikacionih sistema.
Vektorski prostor signala – geometrijska karakterizacija signala, šuma i postupka demodulacije. Optimalni prijemnik digitalnog signala – prilagođeni filtar, optimalnost u slučaju belog Gausovog šuma, korelacioni prijemnik. Digitalna amplitudska modulacija. Digitalna fazna modulacija. Kombinovana amplitudsko-fazna modulacija. Digitalna frekvencijska modulacija. Performanse i poređenje osnovnih tipova modulacija – verovatnoća greške, spektralna efikasnost. OFDM. Prenos signala u proširenom spektru – direktna sekvenca, frekvencijsko skakanje. Višeantenski sistemi – MIMO kanali. Višekorisnički sistemi – kanali sa višestrukim pristupom, CDMA.
Predavanja, auditorne vežbe, računarske vežbe, laboratorijske vežbe, konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Lukatela, G., i dr.Digitalne telekomunikacije1984Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Stojanović, I. S.Osnovi telekomunikacija1977Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
B. SklarDigital Communications1988Prentice Hall, New JerseyEngleski
Milošević, V., i dr.Digitalne telekomunikacije, skripta2005WUS Austria i Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
J. G. Proakis, M. SalehiDigital Communications (5th ed)2008McGraw HillEngleski
U. MadhowFundamentals of Digital Communication2008Cambridge University PressEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene računarske vežbedada30.00
Završni ispit - I deonene35.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bajović dr Dragana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kovačević dr Mladen
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Petković dr Milica
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Petković dr Milica
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Stanojev Vuk
Asistent

Laboratorijske vežbe