Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer elektrotehnike i računarstva (Mast. inž. elektr. i računar.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60


 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Kvalitet električne energije21110.005
Metode regulacije elektroenergetskih pretvarača sa mikrokontrolerima32000.005
Izborni predmet 130-20-200.005
Izborni predmet 231-20-100.005
Izborni predmet 331-20-100.005
Izborni predmet 42-31-20-100.005

Godina: 1, Semestar: Letnji

Master rad - studijski istraživački rad000120.0012
Stručna praksa - letnji00006.004
Izabrana poglavlja iz elektroenergetike40040.009
Master rad - izrada i odbrana00004.005
 Dokumenta