Asistent-master Nikola Simić


Nedostaje slika

Nikola Simić

Asistent-master


Telefon021/485-4533
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent-master
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Asistent-Master
20.12.2021.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent-Master20.12.2018.19.12.2021.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
Stručni saradnik-Laborant01.10.2018.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
Saradnik u nastavi01.03.2017.01.09.2018.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSimić N., Strezoski L., Dumnić B.: Short-circuit analysis of DER-based microgrids in connected and islanded modes of operation , Energies, 2021, Vol. 14, No. 19, pp. 1-16, ISSN 1996-1073
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStrezoski L., Simić N., Dumnić B.: Fault current study of microgrids in grid-connected and islanded modes of operation, 12. Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion - MEDPOWER, Paphos, 9-12 November, 2020
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSimić N.: Verification of Distributed Energy Resource Models for Microgrid Fault Calculations, 36. Energetika, Zlatibor, 22-25 June, 2021
(M53) Rad u naučnom časopisuSimić N., Vidović P.: Proračun režima miksovane distributivne mreže sa kratkim spojem, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2018, Vol. 33, No. 9, pp. 1611-1614, ISSN 0350-428X
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSimić N.: Proračun kratkih spojeva i tokova snaga mikromreža u ostrvskom i režimu povezanom na distributivnu mrežu, 12. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem – CIRED, Vrnjačka Banja, 30-3 Avgust, 2021
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSimić N., Strezoski L.: Poređenje performansi matričnog i algoritma sumiranja struja i korekcija napona za proračun režima distributivne mreže sa kratkim spojem, 34. Savetovanje CIGRE SRBIJA, Vrnjačka Banja, 2-6 Jun, 2019, pp. 1-11, ISBN 978-86-82317-80-7
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent-masterElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka20.12.2018.
Saradnik u nastaviElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka01.03.2018.
Saradnik u nastaviElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka01.03.2017.