doc. dr Milan Kostić


Nedostaje slika

dr Milan Kostić

Docent


Telefon021/485-2602
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 802

Tri godine (od 1984 – 1987) je radio u Livnici željeza i tempera – Kikinda, kao samostalni konstruktor, na konstrukciji brusilica i manipulativnih sistema. Od 1987. godine je zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka, prvo kao asistent u naučnom radu, zatim kao asistent-pripravnik i na kraju kao asistent na predmetima MEHANIKA MAŠINA i OBLIKOVANJE KONSTRUKCIJA. Pored osnovnih predmeta, izvodio je vežbe i iz predmeta: Tehnička mehanika, Prenos snage i kretanja, Nacrtna geometrija, Mašinski elementi, Elementi konstrukcija I, Osnovi konstruisanja, na mašinskom, saobraćajnom i elektrotehničkom odseku, kao i na smeru za grafičko mašinstvo i industrijsko inžinjerstvo i menadžment. Kao predavač na završnim godinama, učestvovao je u vođenju studentskih projekata i diplomskih radova. Do sada ima pedesetak naučnih radova, saopštenih na međunarodnim i domaćim skupovima i štampanih u zbornicima. Koautor je dve zbirke zadataka i dva udžbenika za predmete iz oblasti mehanike mašina. Učestvovao je u nekoliko naučno-istaživačkih i stručnih projekata realizovanih u saradnji sa privrednim organizacijama. Vrlo dobro govori, čita i piše engleski, a služi se i ruskim jezikom. Vlada programskim jezicima Fortran i Pascal. Poznaje i radi sa aplikacijama: MS Word, Excel, Coreldraw, AutoCAD, Inventor.
2013 je doktorirao i izabran za docenta na Fakultetu tehničkih nauka za predmete iz oblasti teorije mašina i mehanizama.

Docent
24.10.2013.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom05.07.2013.01.10.2013.Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Asistent sa magistraturom13.03.1998.01.06.2013.Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
NazivU Ustanovi
Strukturna i kinematička analiza mašine za zatvaranje konzervi sa idejnom konstrukcijom

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1984

Sinteza mehanizama za pogon i regulaciju mašina za pakovanje

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Mašinski fakultet

1997

Optimalni dizajn mehaničkog sistema nastalog kombinovanjem mehanizama

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Kriterijum produkcijeOpis
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetM.Čavić, M. Kostić, M. Zlokolica: PRENOS SNAGE I KRETANJA, Univerzitet u Novom Sadu, FTN, Novi Sad, 2014, ISBN 978-86-7892-649-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Čavić, M. Zlokolica, M. Kostić: HIGH CLASS KINEMATIC GROUP MECHANISMS AS A PART OF MECHATRONIC SYSTEMS , REMUS’06, Mechatronic systems – developement, application, perspectives, Niš, SCG, 27-28 Sept. 2006, Proc. Pp.109-114, ISBN 86-80587-63-X
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetM. Zlokolica, M. Čavić, M. Kostić: MEHANIKA MAŠINA, Univerzitet u Novom Sadu, FTN, Novi Sad, 2005
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetM. Zlokolica, M. Čavić, M. Kostić: ODABRANI PRIMERI IZ MEHANIKE MAŠINA, Univerzitet u Novom Sadu, FTN, Novi sad, 2005
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Kostić, M. Čavić, M. Zlokolica: ABOUT OPTIMAL SYNTHESIS OF COMPLEX PLANAR MECHANISM, 12th IFToMM World Congress, Besancon, France, 18-21 june, 2007, Proc. online on www.iftomm.org,
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Kostić, M. Zlokolica, M. Čavić : CERTAIN APPLICATION OF TWO-D.O.F. LEVER MECHANISM, 9th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT 2005, Antalya, Turkey, 26-30 Sep, 2005, Proc. pp 965-968, ISBN 9958-617-28-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Kostić, M. Zlokolica, M. Čavić: ONE MODIFICATION OF TRAPEZOIDAL MOTION LAW FOR CAM MECHANISMS, PSU-UNS International Conf. on Engineering and Environment - ICEE-2005, Novi Sad 19-21 May, 2005, 1 – 4, T4-2.5, (CD Rom) ISSN 86-85211-44-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Zlokolica, S. Thaina, M. Čavić, M. Kostić: OF THE ROTATING MACHINERY WITH NONHOLONOMIC CHARACTERISTIC IN THE CHANGEABLE WORKING REGIME, Vibration Engineering and Technology of Machinery, VETOMAC III , Dec. 6-9, 2004, New Delhi, http://www.iitk.ac.in/vetacs/
(M72) Odbranjen magistarski radSinteza mehanizama za pogon i regulaciju mašina za pakovanje, Mašinski fakultet, Beograd
(M23) Rad u međunarodnom časopisuZlokolica M., Čavić M., Kostić M.: ABOUT THE TOOL’S MOTION IN THE POLYGONAL HOLES DRILLING APPLYING CENTRODES, Journal of Machine Engineering,Vol 7, No 2, 2007, ISSN 1895-7595, pp 41-50, Editorial Institution of Wroclav Board of Sci. Tech. Societies Federation NOT, Wroclaw, Poland, 2007
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Kostić, M. Zlokolica, M. Čavić, M. Tomović: ABOUT TOLERANCE ACHIEVEMENT IN ROTARY TABLE MACHINE, 10th International Research/Expert Conference, ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT 2006, Barcelona, Spain, 11-15 Sep., 2006, Proc. pp 937-940, ISBN 9958-617-30-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Kostić, M. Čavić, M. Zlokolica, D. Radomirović: DESIGN OPTIMIZATION OF PACKAGING MACHINE SEALING MECHANISM ASSEMBLY, The 11th IFToMM World Congress, April 1-4, 2004, Tianjin-China, Proc. pp. 1112-1115. http://www.iftomm2003.com
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniM. Zlokolica, W. Wisutmethangoon, P. Ngamsritragul, M. Čavić, M. Kostić: THE KINEMATIC OF COMPLEX MECHANISM WITH THE KINEMATIC GROUP OF THE THIRD AND FOURTH CLASS, 11th IFToMM World Congress, April 1-4, 2004, Tianjin-China, Proc. pp. 1204-1208. http://www.iftomm2003.com
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentMašinski elementi, mehanizmi i inženjerske grafičke komunikacije24.10.2013.
Asistent - stari nazivMašinski elementi, principi konstruisanja, teorija mašina i mehanizama, prenos snage i kretanja i inž.komunikacije25.06.2012.
Asistent - stari nazivMašinski elementi, principi konstruisanja, teorija mašina i mehanizama, prenos snage i kretanja i inž.komunikacijeFakultet tehničkih nauka12.06.2009.
Asistent pripravnik RMehanizacija i konstrukciono mašinstvoFakultet tehničkih nauka11.06.2009.
Asistent - stari nazivMašinski elementi, principi konstruisanja, teorija mašina i mehanizama, prenos snage i kretanja i inž.komunikacijeFakultet tehničkih nauka15.06.2005.
Asistent - stari nazivMašinski elementi, principi konstruisanja, teorija mašina i mehanizama, prenos snage i kretanja i inž.komunikacijeFakultet tehničkih nauka13.03.1998.