Doktorske disertacije stavljene na uvid javnosti i izveštaj o oceni komisije

Jeličić Dalibor
Razvoj modela logističkog kontrolinga u industrijskim sistemima

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

19.07.2019. - 18.08.2019.
Savić-Šikoparija Tatjana
Korporativna odgovornost preduzeća u internom i eksternom komuniciranju

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

19.07.2019. - 18.08.2019.
Šokac Mario
Hibridni model za segmentaciju snimaka generisanih primenom kompjuterizovane tomografije

Mašinsko inženjerstvo

19.07.2019. - 18.08.2019.
Maljković Sanja
Uloga sećanja u izgradnji identiteta: umetničko delo scenskog dizajna

Primenjene umetnosti i dizajn

19.07.2019. - 18.08.2019.
Đorđević Ivan
Model za planiranje isporuka dobavljača u lancima snabdevanja u automobilskoj industriji

Saobraćajno inženjerstvo

19.07.2019. - 18.08.2019.
Đuković Marko
Analiza alata za promenu razumljivosti programa na bazi energetske efikasnosti izvršavanja

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

18.07.2019. - 17.08.2019.
Maoduš Nikola
Razvoj i primena biokompozitnog pločastog termoizolacionog materijala na bazi biomase i micelijuma gljiva

Građevinsko inženjerstvo

18.07.2019. - 17.08.2019.
Mejić Luka
Metode automatske konfiguracije soft senzora

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

16.07.2019. - 15.08.2019.
Popović Vladimir
Razvoj modela za organizaciju taksi transporta putnika

Saobraćajno inženjerstvo

15.07.2019. - 14.08.2019.
Matić Branislava
Uticaj režima padavina na retencioni kapacitet i upravljanje vodama na slivu

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

15.07.2019. - 14.08.2019.
Tepić Goran
Razvoj metodološkog koncepta za upravljanje rizikom u sistemu opasnih materija

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

15.07.2019. - 14.08.2019.
Živančev Nevena
Analiza korelacije mehanizama rasprostiranja i koncentracionih nivoa pesticida u podzemnoj vodi

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

12.07.2019. - 11.08.2019.
Višković Miodrag
Unapređenje metoda za utvrđivanje uštede emisija gasova s efektom staklene bašte pri korišćenju biogasa iz kukuruzovine

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

12.07.2019. - 11.08.2019.
Mandić Jovan
Razvoj modela za unapređenje proizvodnog procesa i smanjenje uticaja gubitaka neuravnoteženosti i preopterećenja - Lean 3M

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

11.07.2019. - 10.08.2019.
Šupić Slobodan
Primena pepela nastalog sagorevanjem žetvenih ostataka kao mineralnog dodatka u cementnim kompozitima

Građevinsko inženjerstvo

09.07.2019. - 08.08.2019.
Rehlicki Lukešević Lidija
O poslekritičnom ponašanju štapa na elastičnoj podlozi

Mašinsko inženjerstvo

05.07.2019. - 04.08.2019.