Predmet: Matematika 2 (17 - Z106)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Usvajanje osnovnih znanja iz više matematike i osposobljavanje studenata za apstraktno mišljenje i primenu stečenih znanja u drugim opštim i stručnim predmetima. Razvijanje tehnike računanja koja se koristi u praktičnim problemima, projektima i stručnim predmetima.
Stecena znanja koristi u daljem obrazovanju i u strucnim predmetima pravi i rešava matematicke modele koristeci stečeno matematičko znanje. Osposobljnost studenata za logičko mišljenje i zaključivanje na osnovu rezultata analize podataka.
Realne funkcije jedne promenljive. Granične vrednosti funkcija. Ispitivanje i analiza toka funkcije i crtanje njenog grafika. Realne funkcije više promenljivih. Parcijalni izvodi, totalni diferencijal. Diferencijalni račun. Primena izvoda funkcija. Integralni račun. Primena integralnog računa. Diferencijalne jednačine prvog reda. Diferencijalne jednačine višeg reda. Uvod u teoriju redova.
Predavanja i vežbe. Predavanja se izvode kombinovano. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji čini logičku celinu, polaže sei u toku nastavnog procesa u obliku kolokvijuma (zadaci i test iz teorije). Tokom nastavnog procesa studenti dobijaju domaće zadatke koje rešavaju samostalno ili po grupama.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Adžić, N.Matematika : za Arhitektonski odsek2005Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Nikić, J., Čomić, I.Matematika jedan. Deo 12003Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Čomić, I., Nikolić, A.Diferencijalne jednačine2003ITP Zmaj, Novi SadSrpski jezik
Adžić, N.,Lužanin., Z., Ovcin, Z.Zbirka rešenih zadataka iz Matematike : za arhitektonski odsek1998Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Lukić dr Tibor
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mihailović dr Biljana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dedeić dr Jovana
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Delić dr Marija
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ciganović Radojka
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Prokić dr Simona
Asistent

Auditorne vežbe