Predmet: Uvod u mikroprocesorske sisteme (17 - IZOO04)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 09.04.2014..


Predmeti kojima je preduslov predmet Uvod u mikroprocesorske sisteme

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Arhitektura računara i operativni sistemidane
Cilj predmeta Uvod u mikroprocesorske sisteme je upoznavanje studenata sa osnovnim aspektima hardverske i softverske arhitekture mikroprocesora, principima programiranja u asembleru i programskom jeziku C i načinima povezivanja sa memorijom i ulazno/izlaznim periferijskim uređajima.
Studenti će po završetku kursa imati znanja koje će im omogućiti da u potpunosti razumeju principe funkcionisanja savremenih mikroprocesorskih računarskih sistema kao i veštine koje će im omogućiti da implementiraju savremena softversko-hardverska rešenja i sistemsku programsku podršku namenjenu namenskim hardverskim platformama. Pored toga steći će veštinu razvoja programa namenjenih Atmel AVR familiji mikroprocesora.
Predmet će pokriti sledeće oblasti: osnovne koncepte arhitekture mikroračunarskih sistema, arhitekturu Atmel AVR familije mikroprocesora, set instrukcija, programiranje u asembleru i programskom jeziku C, dizajn programa, model hardvera, obradu izuzetaka, spregu sa memorijom i periferijom, podrutine i merenje brzine izvršavanja. Teorijsku nastavu će pratiti obuka iz praktične implementacije praktičnih programskih rešenja za Atmel AVR familiju mikroprocesora, u razvojnom okruženju Atmel Studio. Laobratorijske vežbe će biti zasnovane na namenskom razvojnom hardverskom rešenju.
Predavanja i laboratorijske vežbe, testovi i individualni zadatak (projekat). U okviru laboratorijskih vežbi će studenti biti osposobljeni za implementaciju programskih rešenja namenjenih u okruženju Atmel Studio i programskim jezicima asembler i C, kao i za testiranje i izvršavanje rešenja na namenskoj hardverskoj platformi. Usvajanje teoretskih znanja sa predavanja će se proveravati testovima, a individualni zadatak će uključivati praktičnu implementaciju programskih rešenja odgovarajuće složenosti.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Sladojević, S., Arsenović, M., Anderla, A.Uvod u mikroprocesorske sisteme - priručnik za vežbe2018Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Richard Barnett, Larry Cull, Sarah Cox Embedded C Programming and the Atmel AVR, 2e 2007DELMAREngleski
Hajduković, M. Živanov, Ž.Arhitektura računara: (pregled principa i evolucije)2017Fakltet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kovačević, V., Atlagić, B.Logičko projektovanje računarskih sistema. 2, Projektovanje računarskih sistema2009Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kovačević, V.Logičko projektovanje računarskih sistema. 1, Projektovanje digitalnih sistema2009Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Pjevalica, N., i dr.Logičko projektovanje računarskih sistema 1 : zbirka rešenih zadataka2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kraus, L.Programski jezik C sa rešenim zadacima1993Mikro knjiga, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada40.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Sladojević dr Srđan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Babković dr Kalman
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Đorđević Sofija
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Žuvela Tamara
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Šaranović Maša
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe