Predmet: Arhitektura računara i operativni sistemi (17 - IZOO07)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 25.03.2014..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Objektno orijentisane informacione tehnologijedane
Uvod u mikroprocesorske sistemedane
Cilj nastavnog predmeta je upoznavanje osnovnih koncepata, strukture i načina rada savremenih računarskih sistema i principa rada operativnih sistema. Studenti će usvojiti principe rada osnovnih funkcionalnih komponenti računara i na osnovu toga, biti osposobljeni da procene performanse računarskog sistema i njihov uticaj na izvršavanje korisničkih programa. Cilj je da se kod studenata razvije razumevanje dva osnovna zadatka operativnih sistema: upravljanje računarskim resursima i aktivnostima u cilju obezbeđenja dobre iskorišćenosti računarskog sistema i uspostavljanje odgovarajućeg okruženja za razvoj, implementaciju i izvođenje programa.
Studenti stiču znanje o funkcionalnim komponentama računarskog sistema, njihovim karakteristikama, performansama i međusobnim dejstvima. Upoznaju i razumeju strukturu i funkcionalnost savremenih operativnih sistema i njihovu interakciju sa hardverom računara sa jedne strane, i korisničkim programima, sa druge strane. Studenti će ovladati znanjima na osnovu kojih će razumeti rad računarskog sistema u redovnim uslovima, prepoznavati neredovna stanja i kvalifikovano opisati neredovno stanje.
Pojam arhitekture i organizacije računara. Strukturna šema računara. Memorijski podsistem računara. Centralni procesor. Sprežni sistem računara. Ulazno-izlazni podsistem računara. Upravljanje prekidima. Eksterne memorije: vrste i karakteristike. Paralelni računarski sistemi. Pojam, koncepti i struktura operativnih sistema. Procesi i niti. Međuprocesna komunikacija. Raspoređivanje i sinhronizacija procesa. Konkurentno programiranje. Upravljanje unutrašnjom memorijom. Organizacija i upravljanje virtuelnom memorijom. Ulazno-izlazni podsistem. Upravljanje skladištenjem podataka. Sistemi datoteka. Bezbednost i sigurnost. Distribuirani sistemi. Sistemi specijalne namene. Nadgledanje i unapređenje performansi računarskog sistema.
Predavanja; računarske vežbe; konsultacije; samostalna izrada obaveznih zadataka.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Stallings, W.Organizacija i arhitektura računara - Projekat u funkciji performansi, prevod 9. izdanja2013CETSrpski jezik
Stallings, W.Operativni sistemi: Principi unutrašnje organizacije i dizajna2013CET, BeogradSrpski jezik
A. S.Tanenbaum, A. S. WoodhullOperating systems: design and implementation (4rd edition)2014PearsonEngleski
Hajduković M., Živanov Ž.Arhitektra računara - pregled principa i evolucije2013Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Hajduković, M.Operativni sistemi : problemi i struktura2013Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Pacheco, P.S.An Introduction to Parallel Programming2011Morgan Kaufmann, BurlingtonEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada40.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda20.00
Usmeni deo ispitaneda10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ristić dr Sonja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Sladojević dr Srđan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Petrović dr Veljko
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Žuvela Tamara
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Šaranović Maša
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe