vanr. prof. dr Kalman Babković


Nedostaje slika

dr Kalman Babković

Vanredni profesor


Telefon021/485-4522
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet 302

Gimnazija “Dušan Vasiljev”, Kikinda, maturirao 1994, Upisao se na Elektrotehnički odsek Fakulteta Tehničkih Nauka u Novom Sadu 1994, diplomirao oktobra 2000. na smeru Elektronika i telekomunikacije, usmerenje Industrijska elektronika. Magistrirao 5.12.2005. na Katedri za elektroniku, Fakulteta Tehničkih Nauka.

Vanredni profesor
01.11.2021.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik01.11.2012.01.11.2012.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Predavač13.03.2012.01.10.2012.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent sa magistraturom31.05.2006.01.03.2012.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent pripravnik01.08.2005.01.05.2006.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Tržište rada sss01.06.2003.01.07.2005.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Docent01.11.2016.31.10.2021.Katedra za elektroniku
Stručni saradnik-Laborant13.06.2016.01.10.2016.Katedra za elektroniku
Predavač01.12.2012.01.05.2016.Katedra za elektroniku
NazivU Ustanovi
Analiza harmonijskih oscilatora pomoću simulatorskog programa MicroCap V

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2000

Prilog realizaciji opšteg modela dinamike humanoidnih robota

Magistratura

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2005

Višenamenski integrisani senzor sile i pomeraja

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2016

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaPotkonjak Veljko; Vukobratović Miomir; Babković Kalman; Borovac Branislav; Digital Sport for Performance Enhancement and Competitive Evolution: Intelligent Gaming Technologies, Chapter III - Dynamics and Simulation of General Human and Humanoid Motion in Sports; pp. 36-62, ISBN 978-1-60566-406-4, IGI Globa
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuKisić M., Blaž N., Babković K., Marić A., Radosavljević G., Živanov Lj., Damnjanović M.: Passive Wireless Sensor for Force Measurements, IEEE Transactions on Magnetics, 2015, Vol. 51, No 1, ISSN 0018-9464, UDK: 10.1109/TMAG.2014.2359334
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuKisić M., Blaž N., Babković K., Živanov Lj., Damnjanović M.: Detection of seat occupancy using a wireless inductive sensor, IEEE Transactions on Magnetics, 2016, Vol. 53, No 4, ISSN 0018-9464, UDK: 10.1109/TMAG.2016.2632862
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuBabković K., Damnjanović M., Nađ L., Kisić M., Stojanović G.: Inductive Displacement Sensor of Novel Design Printed on Polyimide Foil, IEEE Transactions on Magnetics, 2017, Vol. 53, No 4, pp. 1-4, ISSN 0018-9464
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVukobratović M., Borovac B., Babković K.: Contribution to the Study of Anthropomorphism of Humanoid Robots, International Journal of Humanoid Robotics, 2005, Vol. 2, No 3, pp. 361-387, ISSN 0219-8436
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPotkonjak V., Vukobratović M., Babković K., Borovac B.: General Model of Dynamics of Human and Humanoid Motion: Feasibility, Potentials and Verification, International Journal of Humanoid Robotics, 2006, Vol. 3, No 2, pp. 21-48, ISSN 0219-8436
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNađ L., Babković K., Krklješ D.: Optical Displacement Sensor Suitable for Vibration Monitoring with Self-calibration Feature, Sensor Letters, 2013, Vol. 11, No 10, pp. 1867-1874, ISSN 1546-198X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNađ L., Krklješ D., Babković K.: Specific Conductance Characteristic of the Force Sensing Resistor with Custom-Made Single-Gap Conductive Contacts, Sensor Letters, 2014, Vol. 12, No 12, pp. 1703-1708, ISSN 1546-198X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuM. Vukobratović, V. Potkonjak, K. Babković, B. Borovac: Simulation model of general human and humanoid motion, Multibody System Dynamics, Vol. 17, No. 1, pp. 71-96, ISSN: 1384-5640
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomKisić M., Blaž N., Babković K., Marić A., Radosavljević G., Živanov Lj., Damnjanović M.: Performance analysis of a flexible polyimide based device for displacement sensing, Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, 2015, Vol. 28, No 2, pp. 287-296, ISSN 0353-3670
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorElektronikaUniverzitet u Novom Sadu01.11.2021.
DocentElektronikaUniverzitet u Novom Sadu01.11.2016.
Asistent pripravnik RElektronikaFakultet tehničkih nauka13.06.2011.
Asistent - stari nazivElektronika13.03.2009.
Asistent - stari nazivElektronikaFakultet tehničkih nauka31.05.2006.