Asistent Dejan Marinković


Nedostaje slika

Dejan Marinković

Asistent


Telefon021/485-2345
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Dejan Marinković rođen je 04.01.1998. god. u Minhenu, Savezna Republika Nemačka. Završio je Gimnaziju "Jovan Jovanović Zmaj", prirodno-matematički smer, u Novom Sadu 2017. god. Fakultet tehničkih nauka, smer Proizvodno mašinstvo, upisao je 2017 god. Diplomski rad pod nazivom ’’Analiza uticaja pojedinih parametara na ravnomernost kretanja klizača mašina alatki’’ odbranio je 17.09.2021. god., sa ocenom deset. Master rad pod nazivom ’’Primena veštačkih neuronskih mreža pri modelovanju ravnomernosti kretanja klizača mašina alatki" odbranio je 09.09.2022. god., sa ocenom deset. Iste godine upisao je doktorske akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka.

Asistent
05.11.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi05.11.2021.04.11.2022.Katedra za mašine alatke, tehnološke procese, fleksibilne tehnološke sisteme i procese projektovanja
NazivU Ustanovi
Analiza uticaja pojedinih parametara na ravnomernost kretanja klizača mašina alatki

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2021

Primena veštačkih neuronskih mreža pri modelovanju ravnomernosti kretanja klizača mašina alatki

Master rad

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2022

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarinković D., Živković A., Mlađenović C., Knežev M., Lukić D., Ungureanu N.: Modeling of the machine tool sliders movement using artificial intelligence, 6. International Scientific Conference "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications" - COMETa, Jahorina: Mašinski Fakultet u Istočnom Sarajevu, 17-19 November, 2022, pp. 551-558, ISBN 978-99976-947-6-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMarinković D., Knežev M., Živković A., Mlađenović C., Mejić L.: Analiza dimaničkih karakteristika držača alata za obradu struganjem, 39. Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije - SPMS, Novi Sad, 26-27 Oktobar, 2023, pp. 284-287, ISBN 978-86-6022-610-7
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMarinković D., Milošević A., Knežev M., Mlađenović C.: Proračun elemenata i CAE analiza mašinske stege, 14. International Scientific Conference ETIKUM, Novi Sad, 7-9 Decembar, 2023, pp. 69-72, ISBN 978-86-6022-617-6
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMarinković D., Zeljković M., Mlađenović C., Knežev M.: Analiza uticaja pojedinih parametara na ravnomernost kretanja klizača mašina alatki, 21. International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), Jahorina, 16-18 Mart, 2022
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentMašine alatke, tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanjaFakultet tehničkih nauka05.11.2022.
Saradnik u nastaviMašine alatke, tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanjaFakultet tehničkih nauka05.11.2021.