Asistent Milan Šaš


Nedostaje slika

Milan Šaš

Asistent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent01.02.2023.30.06.2024.Katedra za električna merenja
Asistent05.11.2021.31.01.2023.Katedra za električna merenja
Saradnik u nastavi05.11.2020.04.11.2021.Katedra za električna merenja
NazivU Ustanovi
Merno-informacioni sistem za nadzor i upravljanje uslovima u plasteniku ili stakleniku

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2020

IoT merni-infromacioni sistem za pametni plastenik

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2021

Kriterijum produkcijeOpis
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaŠaš M., Pejić D.: The application of IOT solutions in greenhouses with the aim of reducing electrical energy consumption, Journal on Processing and Energy in Agriculture, 2021, Vol. 4, No. 25, pp. 156-159, ISSN 1821-4487, UDK: 537.214
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠaš M., Vujičić B., Pejić D.: Sistem za merenje i regulaciju temperature u zamrzivačima za čuvanje Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcine, 65. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Bijeljina: Društvo za ETRAN i Akademska misao, 8-10 Septembar, 2021, pp. 306-310, ISBN 978-86-7466-894-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠaš M., Novaković Đ.: Sistem za nadzor i kontrolu uslova u plasteniku zasnovan na mikroprocesorskim mernim modulima, 64. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Beograd: Društvo Etran, Akademska misao, 28-29 Septembar, 2020, pp. 415-420, ISBN 978-86-7466-852-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠaš M., Novaković Đ.: SISTEM ZA DETEKCIJU POŽARA ZASNOVAN NA MIKROPROCESORSKIM MERNIM MODULIMA, 63. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, Beograd i Akademska misao, Beograd, 3-5 Jun, 2019, pp. 483-486, ISBN 978-86-7466-785-9
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduŠaš M., Pejić D.: Ispitivanje frekvencijske karakteristike superkondenzatora primenom virtuelne instrumentacije, 6. Merno-informacione tehnologije (MIT), Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 20-23 Decembar, 2021, pp. 1-1, ISBN 978-86-6022-402-8
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentElektrična merenja, metrologija i biomedicinaFakultet tehničkih nauka05.11.2021.
Saradnik u nastaviElektrična merenja, metrologija i biomedicina05.11.2020.