Asistent Milan Gavrilović


Nedostaje slika

Milan Gavrilović

Asistent


Telefon021/485-4576
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Milan Gavrilović rođen je 1995. godine u Beogradu. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja 2014. godine upisuje osnovne akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, studijski program geodezija i geomatika. Osnovne akademske studije završava 2018. godine, sa temom diplomskog rada „Analiza razlika dužina između georeferntnih površi primenom digitalnih modela visina“. Iste godine upisuje master akademske studije studijskog programa geodezija i geomatika, a završni, master rad iz oblasti daljinske detekcije sa temom „Zoniranje poljoprivrednih parcela upotrebom vegetacionih indeksa“ odbranio je 2019. godine. Školske 2019/2020 godine upisuje doktorske akademske studije, takođe na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na studijskom programu geodezija i geomatika, uža naučna oblast geoinformatika.

Tokom studiranja bio je stipendista fonda za mlade talente Republike Srbije – Dositeja, kao i stipendista ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Nakon završenih osnovnih studija, od strane fakulteta tehničkih nauka dobija nagradu za završene studije (ukupan prosek 9,50-9,99), a nakon završenih master studija dobija nagradu za najboljeg studenta iz oblasti građevinarstva i geodezije, takođe od strane Fakulteta tehničkih nauka.

Od 01. januara 2020. godine zaposlen je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu kao istraživač pripravnik, a od 01. oktobra 2022. godine kao asistent-master. Od samog početka rada na fakultetu aktivno učestvuje u realizaciji i izvođenju auditornih i računarskih vežbi na više studijskih programa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu (geodezija i geoinformatika, upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara, čiste energetske tehnologije, mašinstvo, …), kao i na studijskom programu geoinformatika na Prirodno matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Takođe je učestvovao u izvođenju stručne prakse na studijskom programu geodezija i geoinformatika na Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Autor je i koautor više od 15 naučnih radova objavljenih u međunarodnim i nacionalnim naučnim časopisima, kao i na međunarodnim i domaćim konferencijama. Koautor je jednog osnovnog užbenika pod nazivom „Primena GIS alata kod izrade tematskih karata-udžbenik sa praktičnim primerima“ kao i dva pomoćna udžbenika pod nazivom „Kartografske projekcije-priručnik za računarske vežbe“ i „Daljinska detekcija i računarska obrada slike-praktikum za laboratorijske vežbe“, koji su izdati od strane Fakulteta tehničkih nauka. Takođe je aktivno učestvovao u realizaciji nekoliko projekata uključujući obradu aero, satelitskih i UAV snimaka i LiDAR podataka.

Visokoškolsko obrazovanje, radno iskustvo, angažovanje u izvođenju nastave kao i istraživački i naučni rad u celini su posvećeni užoj naučnoj oblasti geoinformatike. Oblasti interesovanja su geografski informacioni sistemi, daljinska detekcija, fotogrametrija, lasersko skeniranje i primena geoinformacionih tehnologija i sistema u različitim oblastima kao što su poljoprivreda, šumarstvo itd.

Asistent
01.10.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač pripravnik01.01.2022.30.09.2022.Departman za računarstvo i automatiku
Istraživač pripravnik01.01.2021.31.12.2021.Departman za računarstvo i automatiku
Istraživač pripravnik01.01.2020.31.12.2020.Departman za računarstvo i automatiku
NazivU Ustanovi
Analiza razlika dužina između georeferntnih površi primenom digitalnih modela visina

Osnovne studije (po novom)

Geodetsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2018

Zoniranje poljoprivrednih parcela upotrebom vegetacionih indeksa

Master studije (po novom)

Geodetsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2019

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaGavrilović M., Jovanović D., Govedarica M.: Object Detection in Precision Viticulture Based on UAV Images and Artificial Intelligence, Cham, Springer Nature, 2024, str. 144-148, ISBN 978-3-031-60840-7, DOI: 10.1007/978-3-031-60840-7_18
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuGavrilović M., Jovanović D., Božović P., Benka P., Govedarica M.: Vineyard Zoning and Vine Detection Using Machine Learning in Unmanned Aerial Vehicle Imagery, Remote Sensing, 2024, Vol. 16, No. 3, pp. 584-608, ISSN 2072-4292, DOI: 10.3390/rs16030584
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuJovanović D., Gavrilović M., Sladić D., Radulović A., Govedarica M.: Building Change Detection Method to Support Register of Identified Changes on Buildings, Remote Sensing, 2021, Vol. 13, No. 16, pp. 3150-3178, ISSN 2072-4292, DOI: 10.3390/rs13163150
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBorisov M., Gavrilović M., Sladić D., Radulović A., Petrović V.: Comparative analysis of length differences between georeference surfaces, Geocarto International, 2020, Vol. 35, ISSN 1010-6049, DOI: 10.1080/10106049.2020.1750065
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPetrović V., Jovanović D., Borisov M., Bugarinović Ž., Gavrilović M., Ilić Z., Lukić D.: Model for Automated Generation of DTM with Hybrid Data Structure Using Point Clouds, Tehnički vjesnik - Technical Gazette, 2024, Vol. 31, No. 4, ISSN 1330-3651
(M23) Rad u međunarodnom časopisuJovanović D., Gavrilović M., Borisov M., Govedarica M.: Uporaba Sentinel 1 i Sentinel 2 snimaka u identifikaciji nestalih šumskih površina – studija slučaja Fruška gora (Srbija), Šumarski list, 2021, Vol. 145, No. 3-4, pp. 127-135, ISSN 1846-9140, UDK: 630*902 (001), DOI: 10.31298/sl.145.3-4.2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGavrilović M., Ruskovski I., Bugarinović Ž., Jovanović D., Govedarica M.: Integration of ResUNet and YOLO Algorithms Into a Unified Model for Objects Detection, Book of proceedings international scientific conference on contemporary theory and practice in construction, 2024, Vol. 1, No. 16, pp. 571-584, ISSN 2566-4484, 16. Contemporary theory and practice in construction XVI, STEPGRAD XVI, Banja Luka: University of Banja Luka, 13-14 June, 2024, pp. 571-584, DOI: 10.7251/stp202401050G
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRuskovski I., Gavrilović M., Govedarica M.: Performance and Accuracy Analysis of Leica P20 Scanner and iPhone LiDAR Sensor in Scanning of Cultural Heritage Objects, 16. International Scientific Conference iNDiS 2023 "Planning, Design, Construction and Building Renewal", Vrdnik, 16-17 November, 2023, pp. 850-860, ISBN 978-86-6022-615-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGavrilović M., Ruskovski I., Sladić D., Radulović A., Govedarica M., Jovanović D.: Analysis and Prediction of Spatiotemporal Changes of Urban Areas Using Neural Networks, Book of proceedings international scientific conference on contemporary theory and practice in construction, 2022, Vol. 1, No. 15, pp. 191-204, ISSN 2566-4484, 15. Contemporary theory and practice in construction XV, STEPGRAD XV, Banja Luka: University of Banja Luka, 16-17 June, 2022, pp. 191-204, DOI: 10.7251/STP2215191G
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSladić D., Radulović A., Jovanović D., Ruskovski I., Gavrilović M., Šarkanović Bugarinović M., Govedarica M.: Revising Surveying and Representation Package of LADM Profile for Serbia to Support 3D Spatial Information, 10. The 10th Land Administration Domain Model Workshop, Dubrovnik: International Federation of Surveyors (FIG), 31-2 March, 2022, pp. 37-53, ISBN 978-87-92853-66-0, DOI: 10.4233/uuid:05737379-602e-46fd-891a-c9683fffd104
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduGavrilović M., Jovanović D., Govedarica M.: Object Detection in Precision Viticulture Based on UAV Images and Artificial Intelligence, Book of abstracts - The Second Serbian International Conference on Applied Artificial Intelligence, Vol. 1, No. 1, 2. The Second Serbian International Conference on Applied Artificial Intelligence (SICAAI), Kragujevac: University of Kragujevac and Serbian Academy of Sciences and Arts, 19-20 May, 2023, ISBN 978-86-81037-77-5, UDK: 004.8(048)
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduGavrilović M., Ruskovski I., Jovanović D.: Monitoring Land Surface Temperature Change with Landsat Images in Region Novi Sad, Abstract Book - International Conference on Hydro-Climate Extremes and Society, Novi Sad: Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, 27-29 June, 2023, pp. 13, ISBN 978-86-7031-622-5, UDK: 551.583 (048.3)
(M53) Rad u naučnom časopisuGavrilović M.: Zoniranje poljoprivrednih parcela upotrebom vegetacionih indeksa, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad, 2020, Vol.: 35, No.: 2, pp. 368-371, ISSN 0350-428X , UDK: 528.44, DOI: 10.24867/06KG04Gavrilovic
(M53) Rad u naučnom časopisuGavrilović M., Pjević M., Borisov M., Marinković G., Petrović V.: Analysis of Climate Change in the Area of Vojvodina - Republic of Serbia and Possible Consequences, Journal of Geographical Research, 2019, Vol. 2, No. 2, pp. 11-19, ISSN 2630-5070, DOI: 10.30564/jgr.v2i2.952
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniAndrejević A., Gavrilović M., Staletović A., Ruskovski I.: Prikaz unutrašnjosti objekata u sistemima virtuelne realnosti, 8. GIS forum, Beograd: GIS Centar, 14 Maj, 2019, pp. 22-27
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniAndrejević A., Gavrilović M.: Distribuirana servisno orjentisana arhitektura katastarkog sistema, 7. GIS forum, Beograd: GIS Centar, 15 Maj, 2018, pp. 34-39
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniAndrejević A., Gavrilović M., Popović D.: Migracija katastarskih parcela u servisno orijentisan GIS sistem, 6. GIS forum, Beograd: GIS Centar, 16 Maj, 2017, pp. 101-106
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetBugarinović Ž., Jakovljević G., Gavrilović M., Šarkanović Bugarinović M.: Primena GIS alata kod izrade tematskih karata - udžbenik sa praktičnim primerima, FTN izdavaštvo, Novi Sad, 2023, ISBN: 978-86-6022-574-2
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetBugarinović Ž., Gavrilović M., Šarkanović Bugarinović M.: Kartografske projekcije - priručnik za računarske vežbe, FTN izdavaštvo, Novi Sad, 2023, ISBN: 978-86-6022-564-3
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetJovanović D., Gavrilović M., Popović B.: Daljinska detekcija i računarska obrada slike - praktikum za laboratorijske vežbe, FTN izdavaštvo, Novi Sad, 2020, ISBN: 978-86-6022-281-9
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentGeoinformatikaFakultet tehničkih nauka01.10.2022.
Istraživač pripravnikGeoinformatikaFakultet tehničkih nauka01.01.2021.
Istraživač pripravnikGeoinformatikaFakultet tehničkih nauka27.12.2019.