doc. dr Aleksandar Bošković


Nedostaje slika

dr Aleksandar Bošković

Docent


Telefon021/485-4534
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Docent
01.03.2024.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent05.02.2019.04.02.2024.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
NazivU Ustanovi
Razvoj i realizacija postupka za efikasnu kompresiju signala slike bez izobličenja

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1995

Prediktivne tehnike kompresije EKG signala bez izobličenja

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Mere i modeli varijabilnosti srčanog pritiska i srčanog ritma: Entropijska analiza i parametri

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaAleksandar Bosković, Tanja Kaurin, Security of Information and Communication Systems as Part of Corporate Security, Intenational Monograph of Scientific-research Interdisciplinary Project CONTEMPORARY CONCEPT OF CORPORATE SECURITY, vol. 1, pp. 47-70, 2018. ISBN 978-86-81088-13-5
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuBošković A., Lončar-Turukalo T., Šarenac O., Japundžić-Žigon N., Bajić D.: Unbiased entropy estimates in stress: a parameter study , Computers in Biology and Medicine, 2012, Vol. 42, No 6, pp. 667-679, ISSN 0010-4825
(M23) Rad u međunarodnom časopisuAleksandra Cavic, Maja Sremacki, Maja Petrovic, Boris Obrovski, Miljan Sunjevic, Ivana Mihajlovic, Aleksandar Boskovic, Mirjana Vojinovic Miloradov, Valorisation of the Concentration Levels of Toxic Metal Cations in River Danube Surface WaTer via Multicriteria Analysis, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol. 27, no. 11/2018
(M32) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvoduBošković A., Lončar-Turukalo T., Japundžić-Žigon N., Bajić D.: Symbolic entropy analysis of time-series in stressed subjects, 3. International Symposium on Neurocardiology (NEUROCARD), Beograd: University Press, Tirgu Mures, 6-8 Oktobar, 2011, pp. 37-37, ISBN ISSN 2069-0169
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLončar-Turukalo T., Bajić D., Šarenac O., Japundžić-Žigon N., Bošković A.: Environmental Stress: Approximate Entropy Approach Revisited, 31. IEEE Annual Engineering in Medicine and Biology Conference, Minneapolis: IEEE, 2-6 Septembar, 2009, pp. 1804-1807, ISBN 978-1-4244-3296-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBošković A., Despotović M.: An Efficient Approach to ECG Signal Transmission via GPRS, 1. EUROCON, Beograd, 22-24 November, 2005, pp. 76-79
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilaković S., Bošković A.: Geographically referenced middle voltage distribution network data , 1. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije i Crne Gore (CIRED), Herceg Novi, 5-8 Oktober, 2004, pp. 166-167
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaBošković A.: Predictive ECG coding using linear time-invariant models, Archive of oncology, 2004, Vol. 12, No 3, pp. 152-158, ISSN 0354-7310
(M53) Rad u naučnom časopisuAleksandar Bošković, Slavko Dubačkić, Sistem video-nadzora i kontrole pristupa u elektoenergetskim objektima, Civitas br. 1, str. 65-78, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, 2017. ISSN 2217-4958, COBISS.SR ID 261516807
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniAleksandar Bošković, Bratislava Radmilović, Uticaj automatizacije elektrodistributivne mreže na povećanje njene pouzdanosti na konzumnom području Vojvodine, Nacionalni komitet CIRED Srbija, 10. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem - CIRED, 26.-30.9.2016, Vnjačka Banja. ISBN 978-86-83171-20-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSlavko Dubačkić, Aleksandar Bošković, Telekomunikacioni podsistem u okviru sistema za automatizaciju elektrodistributivne mreže na konzumnom području Vojvodine, Nacionalni komitet CIRED Srbija, 10. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem - CIRED, 26.-30.9.2016, Vnjačka Banja. ISBN 978-86-83171-20-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBratislava Radmilović, Automatizacija mreže kao značajan faktor povećanja pouzdanosti elektrodistributivne mreže u Elektrovojvodini, IX međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama “Energetski horizont Srbije 2020”, str. 57, 29.-30.9.2015, Novi Sad. ISBN 978-86-7892-737-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSlavko Dubačkić, Aleksandar Bošković, Telekomunikaciona infrastruktura za potrebe distributivnog elektroenergetskog sistema, IX međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama “Energetski horizont Srbije 2020”, str. 65, 29.-30.9.2015, Novi Sad. ISBN 978-86-7892-737-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniAleksandar Bošković, Bratislava Radmilović, Primena unapređenog sistema za upravljanje elektrodistributivnom mrežom u Elektrovojvodini, Srpski nacionalni komitet Međunarodnog saveta za velike električne mreže, 32. Savetovanje CIGRE Srbija, R D2 05, 17.-21.5.2015., Zlatibor. ISBN 978-86-82317-76-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSlavko Dubačkić, Aleksandar Bošković, Telekomunikaciona infrastruktura Elektrovojvodine orijentisana ka servisima, Srpski nacionalni komitet Međunarodnog saveta za velike električne mreže, 32. Savetovanje CIGRE Srbija, R D2 21, 17.-21.5.2015., Zlatibor. ISBN 978-86-82317-76-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniAleksandar Bošković, Bratislava Radmilović, Goran Nedić, Implementacija naprednog distributivnog menadžment sistema u Elektrovojvodini, VIII međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama, 30.9.-1.10.2014, Novi Sad.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniAleksandar Bošković, Dragan Kačar, Analiza korišćenja DMS energetskih proračuna, Srpski nacionalni komitet Međunarodnog saveta za velike električne mreže, 33. Savetovanje CIGRE Srbija, 5.-8.6.2017., Zlatibor. ISBN 978-86-82317-81-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniAleksandar Bošković, Slavko Dubačkić, Tehnički sistem zaštite napojnih transformatorskih stanica, 3. Međunarodna naučno-stručna konferencija Bezbednost i krizni menadžment -teorija i praksa „Bezbednost za budućnost 2017”, 28-29.9.2017, Obrenovac, ISBN 978-86-80698-07-6
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniAleksandar Bošković, Dragan Kačar, Energetske funkcije u sistemu za upravljanje distribucijom, X međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama “Energetska tranzicija Srbije”, 27.-28.9.2016, Novi Sad.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐorđe Vladisavljević, Slavko Dubačkić, Aleksandar Bošković, Motorola Connect Plus Sistem - više (od) komunikacije, XI međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama “Čista energija - šansa za sve”, 26.-27.9.2017, Novi Sad, ISBN 978-86-6022-001-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐorđe Vladisavljević, Slavko Dubačkić, Aleksandar Bošković, Bratislava Radmilović, Digitalni sistemi radio veza u funkciji sistema daljinskog upravljanja srednjenaponskom distributivnom mrežom, Nacionalni komitet CIRED Srbija, 11. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem – CIRED, 24.-28.9.2018, Kopaonik.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRatko Rogan, Milica Porobić, Aleksandar Bošković, Miroslav Radosavljev, Mere za smanjenje emisije CO2 na distributivnom području DP Novi Sad, Nacionalni komitet CIRED Srbija, 11. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem – CIRED, 24.-28.9.2018, Kopaonik.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSlavko Dubačkić, Aleksandar Bošković, Uticaj sistema tehničke zaštite na energetsku efikasnost elektroenergetskog sistema, XII međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama “ Čista energija za pametnu budućnost ”, 2.-3.10.2018, Novi Sad.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRatko Rogan, Milica Porobić, Aleksandar Bošković, Miroslav Radosavljev, Smanjenje odavanja ugljen-dioksida u elektrodistributivnoj delatnosti, XII međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama “Čista energija za pametnu budućnost”, 2.-3.10.2018, Novi Sad.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBošković A., Lončar-Turukalo T., Japundžić-Žigon N., Bajić D.: The flip-flop effect in entropy estimation, 9. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica, 8-10 Septembar, 2011, pp. 227-230
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBošković A., Lončar-Turukalo T., Šarenac O., Japundžić-Žigon N., Bajić D.: Parametar selection in Approximate and Sample Entropy , 8. DOGS, Digitalna obrada govora i slike, Iriški venac, 16-18 Decembar, 2010, pp. 144-147, ISBN 978-86-7892-311-1
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBošković A., Gačić V., Novaković N., Milaković S.: Integracija baze tehničkih podataka, energetskih proračuna i grafičkih interfejsa, 3. Jugoslovensko Savetovanje o elktrodistributivnim mrežama JUKO CIRED, Vrnjačka Banja, 2002, pp. 101-101
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBošković A., Bajić D., Despotović M.: Jednostavan postupak kompresije EKG signala, 9. Naučno stručni skup Informacione tehnologije IT, Žabljak, 2002
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGušavac Z., Boka S., Bošković A.: Grafičko okruženje Tehničkog informacionog sistema, 1. Jugoslovensko Savetovanje o elktrodistributivnim mrežama JUKO CIRED, Zlatibor, 5-8 Oktobar, 1998
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBoka S., Bošković A.: Analiza integracije grafičkog okruženja u Tehnički informacioni sistem, 2. Savetovanje elektroenergetičara Jugoslavije JUKO CIGRE, Aranđelovac, 15-20 Septembar, 1996, pp. 268-272
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaBošković A.: Mere i modeli varijabilnosti srčanog pritiska i srčanog ritma: Entropijska analiza i parametri, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2012
(M72) Odbranjen magistarski radBošković A.: Prediktivne tehnike kompresije EKG signala bez izobličenja, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2005
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentPrimenjeno softversko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka01.03.2024.
DocentPrimenjeno softversko inženjerstvoUniverzitet u Novom Sadu05.02.2019.
DocentPrimenjeno softversko inženjerstvoUniverzitet u Novom Sadu01.01.2014.